חברת החדשות של ערוץ 10 תשלם 50 אלף שקל בתביעת עובד לשעבר שדרש פיצוי על השנים שבהן עבד בקביעות בחברה, אך במתכונת פרילנס. התשלום יועבר לבת משפחתו של העובד, שנפטר לפני כחצי שנה, כך נודע לאתר "העין השביעית".

לפני כשנה נתבעה חברת-החדשות של ערוץ 10 על-ידי עמרי לידר, שעבד כמנהל אולפן באולפני החברה בגבעתיים. בכתב התביעה, שהוגש על-ידי עו"ד מרים בקשט, נטען כי לידר הוגדר כפרילנסר במשך כל שמונה שנות עבודתו בחברה, אך בפועל התקיימו בינו לבין חברת החדשות יחסי עובד-מעביד. לידר טען עוד כי ביוני 2014 הוצע לו להיות שכיר תמורת שכר נמוך משמעותית ותוך תוספת תפקיד. לידר ביקש פיצוי על התקופה שבה לא קיבל זכויות סוציאליות, אולם בקשתו לא נענתה והלכה למעשה הוא פוטר. כפיצוי על פיטוריו ועל הזכויות שלא ניתנו לו במשך שנות עבודתו בחדשות 10, דרש לידר כ-210 אלף שקל.

בחברת חדשות 10 טענו מנגד כי בינם לבין לידר לא התקיימו כל יחסי עובד-מעביד, כי לידר בחר מרצונו לעבוד כפרילנסר וכי כתוצאה מכך קיבל שכר גבוה, למעלה מכפול משכרם של עובדים שכירים בתפקידים דומים בחברה. עוד צוין בכתב ההגנה, שהוגש על-ידי עו"ד מורן פרידמן ועו"ד נעמה משה, כי ללידר הוצע לשנות את מעמדו בחברה כחלק מתוכנית הבראה בערוץ, שהביאה להפחתת שכרם של עובדים רבים.

בדצמבר האחרון מת לידר, אך התביעה המשיכה. כפי שדווח ב"גלובס", כתב ההגנה מטעם חדשות 10 הוגש לאחר מות לידר, וכלל בין היתר דרישה כי אם יוחלט בבית-הדין שאכן חלו עם לידר יחסי עובד-מעביד, ישיבו יורשיו חלק מהכסף שקיבל לאורך השנים.

לפני שבועות אחדים, כך נודע ל"העין השביעית", הגיעו הצדדים לפשרה שלפיה, בלי שאחד הצדדים יודה בטענות הצד שמנגד, תשלם חברת החדשות של ערוץ 10 לבת משפחתו של לידר 50 אלף שקל.

30553-09-14