"פירוס": מצביא קדום שניצח בקרב, אך במחיר אובדן חיילים רבים שסיכן את גורל המערכה כולה; על שמו נטבע הביטוי "נצחון פירוס", המתאר ניצחון שהוא בעוכריו של המנצח. "פיראוס": עיר נמל יוונית.

"ניצחון פיראוס". שער "יום ליום", 30.4.15

"ניצחון פיראוס". שער "יום ליום", 30.4.15