באתר "מעריב" דיווחו בטעות על עיתונאי בסין שנעצר בחשד שהדליף סודות מדינה במשך שבע שנים. בפועל היתה זו עיתונאית ולא עיתונאי, והיא לא נעצרה בחשד שהדליפה סודות מדינה במשך שבע שנים, אלא נידונה לשבע שנות מאסר בגין הדלפות שביצעה.

עד מהרה הבינו ב"מעריב" שטעו והחליפו את הפרטים השגויים בטעות כתיב.

"מעריב", 17.4.2015

"מעריב", 17.4.2015

"מעריב", 17.4.2015

"מעריב", 17.4.2015

• תודה, אוריה כנף