בית-המשפט המחוזי בחיפה דחה בשבוע שעבר ערעור שהגישה עמותת NGO Monitor על פסק דין שקבע כי הפרה את זכויות היוצרים של הצלם ישראל פוטרמן.

NGO Monitor, ששמה הרשמי הוא "העמותה לאחריות ארגונים לא-ממשלתיים", חויבה לפני כשנה לשלם לפוטרמן כ-20 אלף שקל לאחר שנקבע כי הפרה את זכויותיו על ארבעה סרטונים שצילם והעלה ליוטיוב. העמותה לקחה קטעים מהסרטונים של פוטרמן והציגה אותם בסרטון שהעלתה מטעמה ונועד לשרת תפיסת עולם הפוכה לזו של פוטרמן, וזאת בלי לבקש את רשותו ובלי לתת לו קרדיט ראוי.

בית-משפט השלום קיבל את עמדת פוטרמן, שטען באמצעות עו"ד רנן זיו כי זכויותיו הופרו בסרטונים, ודחה את עמדת העמותה, שטענה באמצעות עו"ד אסף שחם כי עשתה שימוש הוגן בחומרים שצילם. בעקבות פסק הדין עירערה העמותה לבית-המשפט המחוזי באמצעות עו"ד עמיר פרידמן.

בערעור חזרה העמותה על טענותיה כי השימוש שעשתה בחומרי הצילום של פוטרמן היו הוגנים, כי שמורה לה הגנת תום הלב משום שהסירה את הסרטון עם קבלת פנייתו של פוטרמן וכי לא הופרה זכותו המוסרית של הצלם משום ששמו הטוב לא נפגע. פוטרמן עצמו ביקש לדחות את העתירה ועמד על הטענה כי זכויותיו הופרו.

השופטת ישראלה קראי-גירון קיבלה את עמדת פוטרמן.

"צודק המשיב [פוטרמן] כי היה על המערערת [NGO Monitor] לפנות אליו קודם להחלטתה לעשות שימוש בסרטיו", כתב השופטת קראי-גירון. "[...] אין זה נכון לקבוע כי די בהסרת הסרטון לאחר פניית המשיב כדי לקבוע קיומו של תום לב מצד המערערת אשר יזכה את המערערת בהגנה אבסולוטית. על הטוענים להגנת תום הלב להוכיח התנהגות תמת לב לאורך כל פעולותיהם, גם קודם להחלטה לעשות שימוש בסרטון של אחר".

השופטת הסכימה עם פסיקת בית-משפט השלום כי זכותו המוסרית של פוטרמן הופרה וכי הצגת כמה מצילומיו עלולה ליצור את הרושם שהצלם שותף למסר שהעמותה מבקשת להעביר.

"אין בפנינו אפוא שימוש אובייקטיבי בסרטונים לצורך יצירת יצירה נגזרת, אלא עריכה מגמתית"

"המערערת אינה מכחישה כי ליקטה קטעים מסרטוני המשיב והכל במגמה להוכיח טיעון במחקרה", נכתב בפסק הדין. "אין בפנינו אפוא שימוש אובייקטיבי בסרטונים לצורך יצירת יצירה נגזרת, אלא עריכה מגמתית כדי להוכיח טיעון מחקרי, וזאת מבלי לעשות שימוש בסרטונים מלאים אותם צילם המשיב. אפשר ובאם היתה המערערת יוצרת יצירה נגזרת המשתמשת באופן מלא בחומרים שצילם המשיב מבלי לערכם ולקצרם ובכך לצקת להם משמעות שונה, ניתן היה אולי להגיע למסקנה אחרת, ואולם במקרה דנן שימוש בחומרים לא לה תוך קיצורי עריכה ויצירת שינויים באופן המעניק משמעות מגמתית ליצירת הנגזרת, תוך הותרת ספק בלב הרואה באשר 'לפעילותו האובייקטיבית' של יוצר הסרטונים והקשר בינו ובין 'מושא המחקר' ומטרת המחקר, אכן מהווה פגיעה בזכותו המוסרית של היוצר".

בפסק הדין מוזכר גם כי NGO Monitor טענה בערעורה בשם חופש הביטוי, המאפשר לעשות שימוש ביצירה הנגזרת מחומריו של אחר. "איני מוצאת ממש בטיעונים אלו", פסקה השופטת. "אכן חופש הביטוי הינו עיקרון מרכזי ואכן יש לפרש ההגנות האמורות גם בחוק הרלבנטי לענייננו באופן אשר יאפשר במידת האפשר חופש ביטוי ליוצרים חוקרים וכיוצא באלה. מאידך, חופש הביטוי אינו רישיון להפקרות או לביצוע מעשי רשלנות, ועל הפועל מכוח עקרון חופש הביטוי להיות מודע לזכויות זולתו, לכבדן ולהימנע מפגיעה בהן".

אשר על כן הותירה השופטת קראי-גירון את פסק הדין של בית-משפט השלום על כנו וחייבה את העמותה לשלם לפוטרמן 7,500 שקל עבור הוצאות הערעור.

55947-09-14