חברת קופרמן-הפקות, המפיקה לזכיינית קשת את הסדרה הקומית "רמזור", פוגעת בזכויות שחקנים ומציעה שכר נמוך ביותר עבור גילום תפקידי אורח, תוך הפרת הסכם שנחתם בעבר בין ארגוני השחקנים בישראל ובין הזכיינית. כך נטען במכתב שנשלח בשבוע שעבר מטעם ארגון השחקנים שח"ם אל סמנכ"ל התוכן של קשת, רן תלם, אל מנכ"ל קשת, אבי ניר, ואל מנכ"ל קופרמן-הפקות, אלעד קופרמן.

על-פי המכתב, במסגרת צילומי העונה השלישית של הסדרה "רמזור", המתבצעים בימים אלה, לוהקו כמה שחקנים לתפקידי אורח, בתמורה לתשלום של 250 שקל בלבד. ההפקה הציגה את התפקידים הללו כ"תפקידי ביט", כינוי לתפקידים הכוללים עד שורת טקסט אחת, אך לדברי שח"ם, התפקידים הללו דרשו השתתפות בסצינות שלמות ולעתים אף כמה סצנות, וכללו משפטים רבים.

בעוד שבתמורה לתפקיד המוגדר כתפקיד ביט רשאית ההפקה לשלם שכר נמוך ביותר, עבור תפקידים המוגדרים כתפקידי משחק וכוללים למעלה ממשפט אחד נדרשת ההפקה לעמוד בתנאי החוזה החתום עם ארגוני השחקנים ולשלם מינימום של 2,118 שקל ליום צילומים.

יש לציין כי התוכנית "רמזור" היא תוכנית מצליחה ביותר, הזוכה לשיעורי צפייה גבוהים. באחרונה אף נמכר הפורמט שלה לרשת האמריקאית FOX. אך על-פי המכתב של שח"ם, ההכנסות שגורפת חברת קופרמן-הפקות מהתוכנית אינן מחלחלות הלאה אל השחקנים המגלמים בה תפקידי אורח.

על-פי המכתב של שח"ם, בין השחקנים שלוהקו לתפקידי אורח בסדרה תמורת 250 שקל ליום יש שחקנים שאינם חברי ארגון, ועל כן אינם זכאים לתנאים שנקבעו בהסכם עם הזכיינית, אך יש גם שתי שחקניות חברות שח"ם שלוהקו לתפקידים בסדרה, חווה טיזזו וסבינה פודים, וגם הן נדרשו להסתפק ב-250 שקל בלבד בתמורה לעבודתן. זאת, בניגוד גמור להסכם עם הזכיינית.

"משפנו אותם שחקנים להפקה ודרשו כי מתוקף היותם חברי שח"ם תשולם להם תמורה על-פי הסכמי שח"ם עם איגוד המפיקים וקשת", כתב עו"ד אדם כהן-שטורם במכתב ששיגר הארגון, "סירבה ההפקה בתוקף לעשות כן ואיימה עליהם כי אם לא יסכימו לביצוע התפקידים בסכום שהוצע להם הם יוחלפו".

לדברי שח"ם, זו "הפרה בוטה וחמורה" של ההסכם. עוד מצוין במכתב שנשלח אל קשת כי בעקבות פנייה של הארגון לחברת ההפקה, הוסכם כי השחקנית טיזזו תקבל תשלום מלא בהתאם לתעריפון. באשר לשחקנית השנייה, פודים, נכתב כי חברת קופרמן-הפקות מימשה את איומה: בעקבות הפנייה של הארגון לחברת ההפקה, קיבלה השחקנית הודעה כי הליהוק שלה מוקפא ושהחזרה שנקבעה לה מבוטלת.

מקשת נמסר בשם חברת קופרמן-הפקות: "צר לנו כי ארגון השחקנים חש כך. קופרמן-הפקות עומדת בכל דרישות שח"ם ומעסיקה מאות שחקנים בהתאם לתעריפים שנקבעו ואף למעלה מכך. קופרמן-הפקות מכבדת את נהלי התעשייה ופועלת לפיהם במשך שנים. במקרה הספציפי, נושא הליהוק כלל לא הושלם ונדרשת בו עבודה נוספת, לרבות התפקיד של המדובר. לאור פניית שח"ם הנושא נמצא בבדיקה מעמיקה, ואנו תקווה כי הדבר יבוא על סיומו בשלום".

מכתב איגוד שח"ם לקשת, 25.8.2010 >>