הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל קבעה כי פרופ' מוטי רביד, המנהל הרפואי של המרכז הרפואי מעייני-הישועה והפרשן לענייני בריאות של "ידיעות אחרונות", אינו נמצא בניגוד אינטרסים מהותי, ולכן לא יינקטו כל סנקציות נגדו.

(צילום סטטוסקופ: vitualis, רשיון cc, עיבוד: "העין השביעית")

(צילום סטטוסקופ: vitualis, רשיון cc, עיבוד: "העין השביעית")

החודש, לאחר כמה וכמה דחיות, התכנסה הלשכה כדי לדון בסוגיית רופאים בכירים המשמשים במקביל עיתונאים, תוך דגש על המקרה של פרופ' רביד. בחודש יולי השנה אמר יו"ר לשכת האתיקה, פרופ' אבי רכס, ל"עין השביעית" כי רביד נמצא לדעתו "בניגוד אינטרסים מובנה, שראוי לבדוק אותו". רביד טען אז כי אינו נמצא בניגוד עניינים. "אין לתפקיד שאני עושה בפועל שום השפעה על ההשקפות שלי ועל הראייה שלי את הרפואה", אמר רביד. בפגישה האחרונה של לשכת האתיקה עלה הנושא לדיון, ורוב החברים הסכימו באופן עקרוני עם עמדת רביד.

מדוברות ההסתדרות הרפואית בישראל נמסר: "כחלק מחובותיו הכלליות של הרופא, אכן חל עליו איסור לעסוק בו זמנית במקצועו ובעיסוק אחר, שאינו בתחום הרפואה, אם הדבר מעמידו בניגוד עניינים מכל סוג שהוא. יחד עם זאת, הלשכה לאתיקה בוחנת כל עניין לגופו וסבורה כי במקרה זה, במקרה שלא מדובר בפרשנות של עניין שבו הרופא עוסק בפועל, הרי שאין פה עניין של ניגוד אינטרסים, ואף ניתן לומר כי עדיף שרופא בעל ידע מקצועי ישמש פרשן בענייני בריאות על פני אדם מן השורה. כמובן שלא יעלה על הדעת שהרופא ינצל את מעמדו כפרשן, בכל צורה שהיא, לטובת המוסד הרפואי שבו עובד".