"ידיעות אחרונות", 26.10.14

"ידיעות אחרונות", 26.10.14

בניגוד למדווח ב"ידיעות אחרונות", גם בחוק-יסוד "חופש העיסוק" אין צורך בתמיכה של 80 כדי לחוקק מחדש חוק שנפסל על-ידי בית-המשפט העליון, די ב-61 בלבד.

• תודה, גדעון שביב