בית-משפט השלום בחיפה דחה אתמול תביעת דיבה בסך 600 אלף שקל שהוגשה לפני ארבע שנים נגד העיתון "מעריב", כתבו דאז מאיר סוויסה ועורכו הראשי באותה עת אמנון דנקנר. יחד עם זאת ביקר השופט, יואב פרידמן, כמה מההחלטות של "מעריב" במקרה שהובא לפתחו, בראש וראשונה את הדרמטיזציה, המיותרת לדעתו, בכותרות ובהפניות המרכזיות. בשל כך פסק כי התובע ישלם לנתבעים הוצאות מינימליות בסך 6,000 שקל בלבד.

במרכז התביעה עמדה כתבה שהתפרסמה בינואר 2006 על פני שני עמודים במוסף השבת של "מעריב" והוקדשה לישראל בן-חמו, ראש ענף פיקוח צפון במחלקת כלי הירייה במשרד הפנים. תחת הכותרת "נשק לא נקי" הציג הכתב סוויסה פרופיל ביקורתי של בן-חמו. כותרת המשנה קראה:

"האיש המחזיק בתפקיד הרגיש של המפקח על רשיונות לכלי ירייה במחוז צפון של משרד הפנים הורשע לאחרונה בבית-הדין המשמעתי בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה. ישראל בן-חמו ניצל את סמכויותיו כדי לקדם אינטרסים של ידידה סוכנת ביטוח בעניינים הנוגעים לחברות אבטחה. ומתברר שגם בשירותו הצבאי כרב-סרן הועמד לדין משמעתי – ונשלח לכלא". מתחת לתצלום של בן-חמו, שתפס כמחצית העמוד, הופיע הכיתוב: "התנהגות שאינה הולמת את תפקידו ומעמדו כעובד מדינה – בן-חמו השבוע".

בעקבות הפרסום הגיש בן-חמו תביעת דיבה על סך 600 אלף שקל ופרסום התנצלות רשמית. השופט פרידמן דחה, כאמור, את התביעה, אך לא נמנע מלבקר את "מעריב". עיקר הביקורת נגע להחלטות עריכתיות שנועדו להעצים את ממדי הכשלים של בן-חמו, וכן באשר לפרט שבו הכתבה, על-פי השופט, "לא דייקה" – הגדרת תפקידו של בן-חמו כ"סמכות העליונה שמאשרת מתן רשיונות להחזקת כלי ירייה".

השופט אמנם מצא כי "הביקורת העיתונאית שהובעה בכתבה – לגיטימית, גם אם סבור התובע שהינה נעדרת פרופורציה ומונעת משיקולים זרים", והוסיף כי במקרה הנידון עומדות ל"מעריב" הן הגנת אמת הפרסום והן הגנת תום הלב. יחד עם זאת, מתח השופט ביקורת על הסגנון הצעקני של הכתבה.

"בעניין תיאור דרגת החומרה", כתב השופט פרידמן, "גם כאשר הדיווח עצמו מדויק מבחינת העובדות, מתעוררת לעתים תחושה לפיה משתמשת העיתונות בכותרות גדולות וניסוחים דרמטיים היאים למקרים חמורים בהרבה, תוך טשטוש גוונים של אפור בהם זרועה המציאות, וצביעתה בצבעים (קליטים יותר) של שחור. לא מדובר כאן על דיוק, אלא על פרופורציה בסגנון הדיווח.

"אכן דומה שהפרופורציה והסובלימציה ב'טון הדיווח' ה'עושה את המוסיקה' הינן מידה טובה עיתונאית שלא אחת נזנחת בניסיון לתפוס את עין הציבור שרף הגירוי שלו עולה כל הזמן, וחבל. בענייננו אומר רק כי הדברים היו חמורים בדיוק באותה מידה, וראויים לדיווח במבחן העניין לציבור באותה מידה, גם אלמלא נבחרה כותרת גדולה 'נשק לא נקי' וצבע אדום זועק למלה 'נשק' שבאותה כותרת".

בשים לב לביקורת על טון הכתבה ולאי-דיוק בתיאור סמכותו של בן-חמו, פסק השופט כי לא יינתן צו נוסף להוצאות מעבר לשכר טרחת עורכי-הדין של הנתבעים בסך 6,000 שקל.