הוועדה למונחי התקשורת של האקדמיה ללשון העברית, בראשות פרופ' רפאל ניר והעיתונאי רוביק רוזנטל, קוראת לעיתונאים להעיר על רשימת הצעות למונחים מתחום העיתונות המקוונת.

המונחים יצטרפו כפרק למילון מיוחד למונחי תקשורת שיכלול גם מונחים מתחום הרדיו, העיתונות הכתובה, הטלוויזיה והקולנוע. המונחים המוצעים מבוססים על רשימה שהכין חבר הוועדה, העיתונאי גדי להב. את רשימות המונחים האחרות ניתן למצוא בקישור זה.

"המונחים העיתונאיים הרווחים בעיתונות המקוונת מושאלים או זהים במקרים רבים לאלו שבעיתונות המודפסת או המשודרת", נכתב בהודעת האקדמיה. "כך למשל מונחים בסיסיים כמו כותרת או פתיח ותפקידים כמו עורך או כתב משמשים בעיתונות המקוונת שימוש זהה לשימושם בעיתונות המסורתית. עם זאת, לאמצעִי התקשורת החדש יחסית יש גם רכיבים מיוחדים לו, למשל דרך התצוגה של החומרים והשילוב שאינו בר-הפרדה בין התכנים לטכנולוגיה המציגה ומפיצה אותם".

עוד נכתב בהודעה כי "בגלל אופיה הגלובלי של הרשת, מקורם של מונחים רבים בשפה האנגלית. קצב השינויים המהיר במרשתת מצריך עדכון תכוף של הלקסיקון המקצועי. ברשימה זו הובאו המונחים המרכזיים והרווחים ביותר בשימוש בקרב עיתונאים בכלי התקשורת המקוונים, מונחים שנראה כי עמדו במבחן הזמן".

הערות על רשימת המונחים אפשר לשלוח עד פורים, י"ד באדר ב' תשע"א, 20.3.2011, למרכזת הוועדה, צביה זמירי, בדואר אלקטרוני zviazmiri@gmail.com; בפקס 02-5617065 (נא לציין "לידי צביה"); או בדואר רגיל לכתובת: צביה זמירי, האקדמיה ללשון העברית, קריית-האוניברסיטה, גבעת-רם 91904

להורדת רשימת המונחים בקובץ וורד