ערן טיפנברון, המשנה לעורך האתר ynet (צילום: "העין השביעית")

ערן טיפנברון, המשנה לעורך האתר ynet (צילום: "העין השביעית")

"כל הספקולציות כאילו הנהלת האתר ידעה על נסיון ההתארגנות לאור 'שיחות מסדרון' שהתקיימו ולאור גודל המבנה בו שכן האתר הן לא יותר מספקולציות וחסרות כל בסיס", כך טוען ערן טיפנברון, המשנה לעורך הראשי של ynet, בתצהיר משלים שהוגש אתמול (ג') לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

התצהיר הוגש במסגרת משפט העוסק בנסיבות סיום העסקתו של הכתב הכלכלי של ynet, תני גולדשטיין. הכתב טוען כי עבודתו באתר הופסקה בעקבות פעילותו לצירוף עובדי האתר לארגון העיתונאים החדש. סמוך למועד שבו זומן לשיחה עם עורכיו, שבה נאמר לו כי האתר אינו מקבל את חזרתו בו מהתפטרותו, זומנו לשימועים גם עורכת עמוד הבית אראלה גניסלב ועורך ערוץ המחשבים יהונתן זילבר, שפעלו יחד עימו לארגון העיתונאים ב-ynet. הנהלת האתר ועורכיו הבכירים מכחישים כל קשר בין השיחות עם גולדשטיין, גניסלב וזילבר ובין חברותם בהתארגנות, ומדגישים כי יחד עימם פוטרו עובדים אחרים באתר, מהם בכירים ביותר, שלא היו קשורים לארגון העיתונאים החדש, וזאת בשל מצוקה כלכלית שאליה נקלע האתר.

"קראתי את תצהירו של זילבר, והצטערתי לראות כי מלאכת ההסתרה והדיסאינפורמציה שננקטה על-ידי ההסתדרות בבקשה גלשה גם לתצהירו של זילבר", כותב טיפנברון בתצהירו המשלים. "המדובר בתצהיר המלא ספקולציות בקשר לעומד מאחורי זימונו של זילבר לשימוע ומידת הידיעה, או יותר נכון, אי-הידיעה של הנהלת ynet בדבר מעורבות כזו או אחרת של זילבר בהתארגנות עובדי ynet. מאחורי ספקולציות אלה אין דבר והן עומדות בניגוד גמור לעובדות העומדות מאחורי מהלך ההתייעלות שמבוצע ב-ynet".

טיפנברון מתייחס לכמה טענות שהעלה זילבר בתצהירו, ושולל את תוקפן. "אשר לטענה כאילו זילבר תלה עלונים כלשהם של ארגון העיתונאים על לוח המודעות, הרי שאני באופן אישי לא ראיתי עלונים שכאלה", מצהיר טיפנברון. "[...] באשר לטענה כאילו התנהלה שיחה עם אנשי הגרפיקה בקשר להתארגנות וכי נכנסתי לאזור במהלכה, תוך ניסיון לרמוז כאילו שמעתי את תוכנה, הרי שאין שחר לדברים, וכי המדובר בלא יותר מבניסיון בזוי לייחס לי ידיעה בדבר שיחה כלשהי באמצעות רמיזות חסרות שחר. איני נוהג להאזין לשיחות בין עובדי, והעובדה שמשרדי ynet בצורת 'אופן-ספייס' אין משמעותה שאני עד לכל השיחות שמתנהלות בזמן שאני עובר באזור".

בתצהירו מתייחס טיפנברון גם לנסיבות ההחלטה לזמן עיתונאים באתר לשימוע ואת זילבר בפרט. לפי המשנה לעורך הראשי באתר, זילבר זומן לשימוע בשל רמת שכרו הגבוהה יחסית (בהמשך ניתן להבין כי השתכר מעט מעל עשרת אלפים שקל בחודש), ובשל כשלונו, לדעת טיפנברון, בניהול ערוץ המחשבים. בתצהירו טוען טיפנברון כי בעוד מספר העמודים הנצפים בערוצים אחרים באתר עלה בשנים 2010–2011, דווקא בערוץ המחשבים מספר העמודים הנצפים ירד.

"מטעמים מסחריים", מסביר טיפנברון, "אין בידי ynet האפשרות והפריבילגיה לחשוף את הנתונים המלאים שבידה – אולם נתונים אלה ידועים ומוכרים היטב לזילבר". בכל זאת מספק טיפנברון אמות מידה לשיעור השינוי במספר הדפים הנצפים בשנים הללו.

לפי הנתונים בתצהירו, מספר הדפים הנצפים בערוץ התרבות עלה ב-5%, מספר הדפים הנצפים בערוצי הכלכלה והאוכל עלה ב-7% ומספר הדפים הנצפים בערוץ הבריאות זינק ב-19%. לעומת זאת, מספר הדפים הנצפים בערוץ המחשבים הצטמק באחוז אחד. "הערוץ בניהולו של זילבר", מצהיר טיפנברון, "הדגים 'נפילה' ברורה של מספר הצופים החל משנת 2010 – השנה בה נכנס זילבר לתפקיד ביותר ממיליון ושש מאות אלף דפים נצפים".

נכון לעכשיו, הגם שזילבר זומן לשיחת שימוע אחת ולשיחת שימוע נוספת, ועל אף שנמסר תצהיר מטעם גולדשטיין לבית-הדין לעבודה, הוא עודנו עורך את ערוץ המחשבים ב-ynet. "טרם קיבלנו החלטה בעניינו של זילבר", מצהיר טיפנברון, "ובכוונתו לקבלה בימים הקרובים".

זילבר טען בתצהירו כי בתחילת החודש זומן לשיחה נוספת על-ידי העורך הראשי של האתר יון פדר והמשנה טיפנברון, ובמהלכה הציעו לו השניים "הצעה מעליבה ש'הונדסה' על-ידיהם כך שאשיב עליה בשלילה, ושכללה דרישה לוותר על סמכויותי ולקצץ משכרי".

כנספח לתצהירו של טיפנברון מצורף תמלול שיחה זו, שממנו עולה כי הוצע לזילבר קיצוץ של כ-20% בשכרו, לכדי 8,000 שקל, והעברתו מעריכת ערוץ המחשבים למעמד של עורך מן המניין בערוץ, ללא סמכויות ניהול. "זה עדיין שכר שהוא יותר גבוה די משמעותית, מי כמוך יודע, מהשכר של העורכים הרגילים", ציין פדר בפני זילבר בשיחה. "בערוץ שלך, גם בערוצים אחרים".

"אז מי ינהל את ערוץ המחשבים?", שאל זילבר, וטיפנברון השיב: "פרקטית, זמנית, אני אהיה עורך ערוץ המחשבים". "אבל אתה לא מבין בזה, ערן", אומר לו זילבר. "נכון [...] לכן אני אקיף את עצמי בעורכים מן המניין שהם [...] ברמה גבוהה".

זילבר סירב להצעה. "אתם אומרים לי: או.קיי, תמשיך לעבוד נורא-נורא קשה, אבל אנחנו ניקח לך את הטייטל וניקח לך 2,000 שקל מהשכר". פדר השיב כי הוא יצא מנקודת הנחה שהיקף עבודתו של זילבר יפחת. בהמשך טוען זילבר בפני טיפנברון: "אין שום סיבה ש-ynet יזכה שאני אקרע את התחת עוד יותר קשה בשביל פחות כסף ופחות טייטל. הרי גם אתה וגם אני יודעים שלא תנהל את הערוץ הזה, אני אמשיך לנהל את הערוץ הזה בלי הטייטל".

היום יתקיים דיון נוסף במשפט, ובו ייחקרו זילבר וטיפנברון על תצהיריהם.

32893-02-12