ההסדר הנהוג בין מפיצי סרטים ומבקרי קולנוע, שלפיו מבקרים משהים את פרסום הביקורת עד למועד הנוח עבור המפיצים, עשוי להיות הסדר כובל כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים – ולכן לא חוקי. בפנייה שהעבירה בשבוע שעבר תנועת "הצלחה" לממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייוויד גילה, נטען כי ההסדר פוגע בתחרות החופשית בתחום ביקורת הסרטים, ועל כן יש לפעול להפסקתו.

"בהסדר כאמור יש כדי להפחית עד כדי למנוע כליל לתקופה מסוימת את שירות ו/או מוצר הביקורת המוענק לקוראים ולצופים בקשר עם סרטים שונים, ויש בכך אף לפגוע באיכות השירות ו/או מוצר זה באופן מובהק"

על הפנייה חתומים עורכי-הדין אורי ברעם ואלעד מן (פרשן משפטי באתר זה), המתבססים על פרטים שפורסמו השבוע ב"העין השביעית". בין המפיצים לרוב המבקרים נהוג הסכם לא-כתוב שלפיו הביקורות אינן מתפרסמות לפני הקרנות הבכורה של הסרטים, ולא בסוף השבוע הראשון להקרנתם. בשנה האחרונה מנסה אחת מחברות ההפצה, יונייטד-קינג של האחים משה ולאון אדרי, לעגן את ההסכם בכתב במקרים מסוימים – ומבקשת ממבקרים ועיתונאים לחתום על טופסי התחייבות. לחתימה על טופס התחייבות עשויות להיות השלכות משפטיות, אמר מבקר קולנוע ל"העין השביעית" בשבוע שעבר, והיא אינה נהוגה בתחומים עיתונאיים אחרים הכוללים הסדרי אמברגו.

"מבחינת דיני ההגבלים העסקיים ברור כי מתקיים כאן הסדר כובל", טענו עורכי-הדין ברעם ומן בפנייתם לממונה על ההגבלים העסקיים. "על-פי ההסדר, כובלים עצמם מבקרי הקולנוע מפרסום ביקורת על הסרטים שהם רואים בהקרנות לעיתונאים, לפחות לתקופה מסוימת ועל-פי תכתיבי המפיץ".

עוד טוענים הפונים כי ההסדר הקיים פוגע בתחרות בתחום ביקורת הסרטים. "הטעם לכך הוא כי בהסדר כאמור יש כדי להפחית עד כדי למנוע כליל לתקופה מסוימת את שירות ו/או מוצר הביקורת המוענק לקוראים ולצופים בקשר עם סרטים שונים ויש בכך אף לפגוע באיכות השירות ו/או מוצר זה באופן מובהק, תוך שייתכן וצופים מסוימים לא היו מבצעים רכישת כרטיסי קולנוע לסרט זה או אחר, ככל שהיתה מתפרסמת עליו ביקורת באופן מיידי וגם טרם עלייתו לאקרנים".

בהתבסס על ניתוח זה מבקשים בתנועת "הצלחה" מהממונה לבחון את הסוגיה ולפעול "לסיכול המשך הפעלתו של הסדר אסור זה במתווה הנוכחי".

מחברת יונייטד-קינג לא נמסרה תגובה.