בידיעה על קונספירציה אפשרית שבמסגרתה הושתלו "מסרים אנטישמיים" בפרסומת של חברת נייקי מפקיע כתב "מקור ראשון" צביקה קליין את ספר "יחזקאל" מהתנ"ך ומציין כי מדובר – "ספציפית" – בחלק מהברית-החדשה.

nrg, 11.6.14

nrg, 11.6.14