עיתוני הדפוס ימשיכו ליהנות מהכנסות של מיליוני שקלים בשנה עבור פרסום הודעות תכנון ובנייה, כך עולה מנוסח הצעת חוק התכנון והבנייה שתובא בשבועות הקרובים לאישור בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק, שעתידה לחולל רפורמה מקיפה בתחום התכנון והבנייה, מותירה על כנה את החובה לפרסם תוכניות בנייה בשני עיתונים בעלי תפוצה ארצית ובעיתון מקומי. בחלק י' של הנוסח להצבעות, כפי שעודכן בשבוע שעבר, נקבע (בדומה לנוסח החוק משנת 1965) כי תוכניות בנייה יפורסמו "בשני עיתונים נפוצים, ובמקום שבו מופיע עיתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעיתון מקומי".

(צילום: סופי גורדון)

(צילום: סופי גורדון)

להבדיל מנוסח החוק שנקבע לפני יובל שנים, הפעם חלה חובה לפרסם את תוכנית הבנייה גם באתר אינטרנט, לנוחות הציבור. בחוק אף נקבע כי מדור מודעות הבנייה בעיתון מחויב להפנות את הקוראים אל כתובת האתר, אך הפרסום באתר – זול ונגיש יותר עבור המפרסמים ועבור קהל היעד שלהם – לא יבוא במקום הפרסום בעיתון (או במקום חלקו), אלא נוסף אליו.

לפני כחמש שנים המליץ צוות בין-משרדי שבחן את סוגיית הרפורמה בחוק התכנון והבנייה לקבוע חובה לפרסם מודעות בענייני תכנון ובנייה באתר אינטרנט מרכזי, והעיר כי "לאור הפרסום באינטרנט, ניתן יהיה לצמצם את היקף הפרסום והמידע בעיתונות הכתובה, וזאת ביחס לקבוע בחוק".

מאז, לטענת גורמים בלשכת הפרסום הממשלתית (לפ"ם) ולפי חברי-כנסת שונים, המו"לים של העיתונות המודפסת הפעילו לחצים על חברי-כנסת כדי למנוע את הפסקת פרסום הודעות הבנייה בעיתוני הדפוס. במקביל טורפד סעיף בחוק ההסדרים שביקש לקצץ בפרסום המנדטורי בעיתונות המודפסת, ומנגד קודמה הצעת חוק שנועדה להגדיל את המודעות שבתי-השקעות מחויבים לפרסם בעיתונים.

באוגוסט האחרון, לקראת דיון של הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה על הסעיפים הרלבנטיים לפרסום תוכניות הבנייה בעיתונות ובאינטרנט, נוספה ההערה הבאה מטעם הייעוץ המשפטי של הוועדה:

"ככלל, יעילותו של הפרסום בעיתון היא מוגבלת. מרבית הציבור אינו מעיין במודעות אלו, ונוכח אופן ניסוחן של המודעות הקיים – חלק גדול ממנו אינו מבין האמור בהן. יחד עם זאת, כל עוד האינטרנט אינו נפוץ בכל חלקי האוכלוסייה, יש בו לתת מענה מסוים לצורך בפרסום. יש לשקול צמצום השימוש באמצעי זה ככל שהשימוש באינטרנט יוטמע בציבור וככל שיוסדרו אמצעי פרסום חלופיים. במקומות בהם מצויה אוכלוסייה שאינה עושה שימוש באינטרנט – ניתן לשקול שימוש בשלטים במקומות ציבוריים (מתנ"ס, משרדי העירייה), או על גבי דרישות תשלום הארנונה".

בישיבה שדנה בסעיפים הסביר עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים, כי "באינטרנט יש תועלת עתידית מאוד גדולה [...] אבל הוא עדיין לא הגיע לרמת תפוצה וקלות שימוש במדינת ישראל, שמאפשרת לנו לגרוע מצורות הפרסום האחרות".

בהמשך הדיון הדגיש זמרת: "אנחנו שיכללנו את מנגנון הפרסום הנוכחי כי היו כל מיני עניינים של אי-בהירות, אבל השארנו אותו קיים, ובמקביל הוספנו את האינטרנט. את השילוט וכל מה שהיה – אנחנו משאירים. עלתה הצעת חוק ממשלתית לעבור לפרסום באינטרנט, אבל הכנסת החליטה שעדיין לא בשלה העת, וגם אנחנו חשבנו שלא הגיע הזמן".