הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בטענה לפרסום מודעות לשירותי זנות בעיתון "ערב ערב באילת" היא בקשה "מופרכת על כל יסודותיה וטענותיה", כך נטען בכתב התגובה שהגיש העיתון באמצעות עו"ד ירון רייטר, יערה ליבנה ואסף שטרן לבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע. כתב תגובה זה מצטרף לתגובותיהם של כלי תקשורת אחרים, שבעניינם הוגשו בקשות לתביעות ייצוגיות בשל פרסום לכאורה של מודעות לשירותי זנות.

כמה מהטענות שבכתב התגובה של "ערב ערב באילת" דומות לטענות שהעלו באי-כוחם של כלי תקשורת אחרים. כך, לדוגמה, מדגיש השבועון האילתי כי החוק אוסר על פרסום שירותי זנות, אך אינו אוסר על פרסום שירותי מין. עוד טוען השבועון כי מאחר שנוסח הסעיף בחוק העונשין העוסק באיסור פרסומי מודעות לשירותי זנות "לא נועד למגר את תופעת הזנות, אלא להגביל את אופן הפרסום במטרה למנוע פגיעה ברגשותיו של הציבור שמעלעל בעיתונים, הרי מקום שבו הפרסום עצמו – כפי שמופיע בשבועון – אינו פרסום של שירותי זנות, אין בו כדי לפגוע ברגשות הציבור". בהקשר זה מודגש כי "מעולם לא התקבלה במערכת השבועון 'ערב ערב' תלונה כלשהי של לקוח או מנוי בדבר היות המודעות פוגעניות או בוטות".

מתוך גיליון 2,405 של "ערב ערב אילת", 8.6.09

מתוך גיליון 2,405 של "ערב ערב אילת", 8.6.09

בדומה לכלי תקשורת אחרים, השבועון האילתי טוען כי פעל למנוע פרסום שירותי זנות ולוודא כי המודעות המתפרסמות אינן לשירותי זנות. "במדור 'עולם המסאז'' שבשבועון", נטען, "פורסמו שירותים אשר אינם אסורים על-פי דין, וכאלו בלבד". בין היתר נדרשו המפרסמים להתחייב כי פרסומיהם אינם לשירותי זנות אלא למסאז'; נדרשו להציג תעודה של מסז'יסט מוסמך בטרם אושר הפרסום; ומעת לעת היו עובדי השבועון מבצעים "בדיקות אקראיות" ומתקשרים ל"מודעות מדגמיות", וזאת "על מנת לוודא ולאשר כי המודעות הן מודעות לשירותי מסאז'".

טיעונים אחרים שמעלה השבועון האילתי, לעומת זאת, ייחודיים לו. כך, לדוגמה, נטען בכתב התגובה כי עו"ד חיים כפיר, בא-כוחם של המבקשים, "הינו ממקורביו של המחזיר הידוע בתשובה, הרב אמנון יצחק". על-פי כתב התגובה, "לרב יצחק, ולבא-כוחו, אינטרס כלכלי מובהק בקריסתה של העיתונות החופשית בישראל, תרחיש אשר עשוי להסיט תקציבי פרסום רבים אל עבר עיתונו של הרב יצחק. נקל על בית-המשפט לראות כי המבקשים ניגשו לבקשה דנן, וליתר ההליכים המקבילים, כשידיהם אינן נקיות, בלשון המעטה".

טענה נוספת נוגעת לאחד ממבקשי האישור לתביעה ייצוגית, שי ג'ורנו, המשמש סמנכ"ל במלון הרודס באילת. באי-כוחו של השבועון טוענים כי מסכת האירועים המתוארת בתביעה "הינה מלאכותית", וכדי להדגיש זאת הם מציגים ממצאים של חקירה שביצעה עבורם חברת חקירות פרטית. "מבדיקה שערכו המשיבים התברר כי אל המלון שבו משמש המבקש 1 כנושא משרה ניתן להזמין שירותי זנות בכל עת, וכי מתבצעת בו פעילות זנות בידיעתו של המבקש 1 וללא שהמבקש 1 מנסה למנוע פעילות זו", נכתב בכתב התגובה.

השבועון מבשר לבית-המשפט כי יזם "חקירה סמויה ומתועדת" בבית-המלון הרודס באילת, וממנה עלה שהנהלת המלון מעלימה עין מכניסת זונות לשטחו. במסגרת החקירה התלוננה חוקרת שהתחזתה לאורחת תמימה במלון בפני ג'ורנו על "פעילות זנות רועשת ומטרידה" שהתבצעה בחדר סמוך לזה שלה. בתגובה, כך נטען, הוא הציע לה לעבור חדר והבטיח שיטפל בעניין. תלונות חוזרות נענו בהבטחה שהעניין טופל. על-פי כתב התגובה, חוקרים אחרים ששהו בחדר הסמוך טוענים כי לא קיבלו כל פנייה מטעם ההנהלה.

"נמצאנו תמהים הכיצד המבקש 1, בכובעו כמבקש ייצוגי, מביע תרעומת על פרסומים אשר לטענתו מסווים שירותי זנות, בעוד בכובעו השני, כסמנכ"ל במלון הרודס, אינו נוקף אצבע, וזאת בלשון המעטה, כדי להפסיק את שירותי הזנות המסופקים בחדרי המלון בו הוא משמש כנושא משרה", נכתב בכתב התגובה.

לכתב התגובה צורפו, בין היתר, תצהירים של החוקרים הפרטיים שנטלו חלק במשימה, וכן הקלטות ותצלומים של השיחות שקיימו עם סמנכ"ל המלון. טרם הוגשה לבית-המשפט תגובת המבקשים לטענות אלו.

ת"צ 48678-05-11