הנאמן מטעם בית-המשפט להקפאת ההליכים של החברות המוציאות לאור את "מעריב" ו"מקור ראשון", רואה-חשבון חן ברדיצ'ב, מתקשה להשיג הצעות לרכישת העיתונים.

בדו"ח ראשוני שהגיש היום לבית-המשפט המחוזי בירושלים מסביר ברדיצ'ב כי "משיחות עם מספר גורמים עמם נפגש הנאמן התברר כי התחרות חסרת ההיגיון הכלכלי המתנהלת בשוק העיתונות המודפסת בימים אלו (שהיא, ככל הנראה, גם אחת הסיבות העיקריות למצב אליו נקלעו החברות במקרה דנן) מרחיקה משקיעים ורוכשים פוטנציאליים מתחום העיתונות הכתובה ולמעשה מביאה תחום זה לידי כליה דה-פקטו".

בכל זאת מודיע הנאמן לבית-המשפט כי בימים האחרונים "נפגש עם מספר רוכשים פוטנציאליים". ל"העין השביעית" נודע כי לפי הנאמן, רמת העניין ב"מקור ראשון" גבוהה לאין ערוך מזו שמעורר "מעריב".

עוד מעדכן הנאמן את בית-המשפט כי חברת תכלת, שבבעלות בני משפחתו של שלמה בן-צבי, פעלה על-פי התחייבותה והעבירה שני מיליון שקל לחשבון בניהולו, וזאת לצורך הפעלת העיתונים בתקופת ההקפאה.

על אף ש"מעריב" חדל להישלח למנויים בימי חול, ואף המהדורה האלקטרונית שלו חדלה מלהתעדכן, הנאמן טוען כי נקט את "הפעולות הנדרשות לייצוב המיידי של פעילות החברות על מנת להמשיך את פעילות הוצאת העיתונים לאור באופן מינימלי על מנת לשמר את הפעילות האמורה כ'עסק חי'. [...] נכון להיום, פעילות החברות יוצבה והעובדים שנותרו ממשיכים בתפקידם ומשתפים פעולה והעיתונים מוצאים לאור במתכונת מצומצמת".

המועד האחרון להגשת הצעות רכישה לעיתונים נקבע ליום ראשון הקרוב, אז אמור לקבל הנאמן את ההצעות ולהגישן לבית-המשפט כדי שזה יבחר את העדיפה.

9712-03-14