סבר פלוצקר, "ידיעות אחרונות", 7.3.14:

סבר פלוצקר, 7.3.14

 

נחום ברנע, "ידיעות אחרונות", 7.3.14:

נחום ברנע, 7.3.14