שלומית ליר

שלומית ליר

ד"ר שלומית ליר היא חוקרת נשים וטכנולוגיה. עמיתת מחקר באוניברסיטת ברנדייס העושה בתר-דוקטורט במרכז ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב