רסס הוועד המנהל של רשות השידור

גוף תפעולי מצומצם שאנשיו נבחרים מבין חברי מליאת רשות השידור, והמופקד על הניהול השוטף של רשות השידור ראו הרחבה