הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

ועדת לנדס

סיכומי דיון

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 1, 17.9.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 2, 3.10.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 3, 17.10.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 4, 24.10.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 5, 31.10.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 6, 7.11.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 7, 14.11.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 8, 21.11.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 9, 28.11.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 10, 12.12.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 11, 19.12.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 12, 26.12.13

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 13, 2.1.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 14, 9.1.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 15, 16.1.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 16, 27.1.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 17, 30.1.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 18, 6.2.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 19, 13.2.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 20, 20.2.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 21, 23.2.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 22, 27.2.14

ועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 23, 3.3.14

ועדת המשנה לוועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 1, 30.1.14

ועדת המשנה לוועדת לנדס – סיכום דיון, ישיבה מס' 2, 6.2.14

פניות לוועדה

פניית חברת אשכולות לוועדה לבחירת המתווה לשידור הציבורי, 29.10.13

המלצות האגודה לזכות הציבור לדעת לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 6.11.13

פניית עמותת הצלחה לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 6.11.13

פניית חנן יובל, מ"מ יו"ר א.מ.י, לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 7.11.13

פניית תל"י לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 7.11.13

פניית איגוד התסריטאים לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי

דו"חות ותזכיר חוק

בחינת המתווה לשידור ציבורי – דו"ח ביניים של חברת הייעוץ עמרב השקעות בע"מ

דו"ח הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל (דו"ח לנדס)

תזכיר חוק השידור הציבורי הישראלי, אפריל 2014

פרוטוקולים מישיבות גופי הניהול של רשות השידור

מליאת רשות השידור

ישיבת מליאת רשות השידור, 10.1.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 17.1.11: פרוטוקול | סיכום

ישיבת מליאת רשות השידור, 4.4.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 23.5.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 18.7.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 25.7.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 8.8.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 5.9.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 24.10.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 19.12.11

ישיבת מליאת רשות השידור, 6.2.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 15.2.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 18.6.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 9.7.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 24.7.12 (א')

ישיבת מליאת רשות השידור, 24.7.12 (ב')

ישיבת מליאת רשות השידור, 8.8.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 11.9.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 26.11.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 17.12.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 27.2.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 22.4.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 29.4.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 26.6.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 4.8.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 17.10.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 2.12.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 14.1.14

הוועד המנהל של רשות השידור

ישיבת ועד מנהל, 12.6.11

ישיבת ועד מנהל, 10.7.11

ישיבת ועד מנהל, 17.7.11

ישיבת ועד מנהל, 24.7.11

ישיבת ועד מנהל, 31.7.11

ישיבת ועד מנהל, 28.8.11

ישיבת ועד מנהל, 30.10.11

ישיבת ועד מנהל, 1.1.12

ישיבת ועד מנהל, 17.1.12

סיכום ישיבת ועד מנהל, 22.1.12

ישיבת ועד מנהל, 27.2.12: גרסה א' | גרסה ב'

ישיבת ועד מנהל, 11.3.12

ישיבת ועד מנהל, 18.3.12

ישיבת ועד מנהל, 25.3.12

ישיבת ועד מנהל, 1.4.12

ישיבת ועד מנהל, 22.4.12

ישיבת ועד מנהל, 13.5.12

ישיבת ועד מנהל, 20.5.12

ישיבת ועד מנהל, 17.6.12

ישיבת ועד מנהל, 1.7.12

ישיבת ועד מנהל, 15.7.12

ישיבת ועד מנהל, 1.8.12

ישיבת ועד מנהל, 26.8.12

ישיבת ועד מנהל, 9.9.12

ישיבת ועד מנהל, 23.9.12

ישיבת ועד מנהל, 14.10.12

ישיבת ועד מנהל, 28.10.12

ישיבת ועד מנהל, 11.11.12

ישיבת ועד מנהל, 25.11.12: גרסה א' | גרסה ב'

ישיבת ועד מנהל, 2.12.12

ישיבת ועד מנהל, 9.12.12

ישיבת ועד מנהל, 23.12.12

ישיבת ועד מנהל, 6.1.13

ישיבת ועד מנהל, 20.1.13

ישיבת ועד מנהל, 3.2.13

ישיבת ועד מנהל, 10.2.13

ישיבת ועד מנהל, 7.4.13

ישיבת ועד מנהל, 21.4.13

ישיבת ועד מנהל, 5.5.13

ישיבת ועד מנהל, 8.5.13

ישיבת ועד מנהל, 19.5.13

ישיבת ועד מנהל, 2.6.13

ישיבת ועד מנהל, 16.6.13

ישיבת ועד מנהל, 7.7.13

ישיבת ועד מנהל, 14.7.13

ישיבת ועד מנהל, 23.7.13

ישיבת ועד מנהל, 25.8.13

ישיבת ועד מנהל, 6.10.13

ישיבת ועד מנהל, 20.10.13

ישיבת ועד מנהל, 10.11.13

ישיבת ועד מנהל, 14.11.13

ישיבת ועד מנהל, 17.11.13

ישיבת ועד מנהל, 24.12.13

מסמכי החלטות

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 17.10.13

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 2.12.13

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 14.1.14

ועדת התוכן (ופורומים נוספים)

ישיבת ועדת תוכן, 13.1.13

ישיבת ועדת תוכן וכספים, 13.1.13

ישיבת ועדת תוכן, 10.2.13

ישיבת ועדת תוכן, שיווק ואסטרטגיה, 27.2.13

ישיבת ועדת תוכן, 6.3.13

ישיבת ועדת תוכן, כספים ומדיה בערבית, 10.3.13

ישיבת ועדת תוכן, 21.4.13

ישיבת ועדת תוכן, 29.4.13

ישיבת ועדת תוכן, 5.5.13

ישיבת ועדת תוכן, 12.5.13

ישיבת ועדת תוכן, 2.6.13

ישיבת ועדת תוכן, 9.6.13

ישיבת ועדת תוכן, 16.6.13

ישיבת ועדת תוכן, 23.6.13

ישיבת ועדת תוכן, 30.6.13

ישיבת ועדת תוכן, 7.7.13

ישיבת ועדת תוכן, 14.7.13

ישיבה של ועדת התוכן, הכספים ומדיה בערבית, 21.7.13

ישיבה של ועדת התוכן והכספים, 21.7.13

ישיבת ועדת תוכן, 28.7.13

ישיבת ועדת תוכן, 11.8.13

ישיבת ועדת תוכן, 2.9.13

ישיבת ועדת תוכן, 6.10.13

ישיבה של ועדת התוכן, 13.10.13

ישיבה של ועדת התוכן, 29.10.13

ישיבת ועדת תוכן ואתיקה, 3.11.13

ישיבה של ועדת התוכן, 15.12.13

ישיבה של ועדת התוכן, 24.12.13

מסמכים נוספים

יום עיון בנושא אגרת רשות השידור, 20.2.13

מכתב חברי מליאת רשות השידור לשר התקשורת גלעד ארדן, 2.5.13

מכתב ההתפטרות של חמשת חברי מליאת רשות השידור, 27.10.13

מכתב יו"ר רשות השידור אמיר גילת למשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט בעניין קמפיין עובדי הרשות נגד סגירתה, 26.6.14

חוות דעת היועצת המשפטית של רשות השידור בנוגע לקמפיין העובדים נגד סגירת הרשות, 2.7.14

הסכם לייסוד והפעלת ועדת המדרוג לשידורי טלוויזיה (1995) והסכם הארכה (2014) – רשות השידור, רשת, קשת, הרשות השנייה, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ 10, איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

ועדת צוקרמן

דו"ח הוועדה לבחינת מבנה השידור הציבורי ומעמדו המשפטי והציבורי בראשות ארנון צוקרמן, 1997

חקיקה

משרד התקשורת: תזכיר חוק התקשורת, אפריל 2017 | תזכיר החוק לדחיית עליית תאגיד השידור הציבורי

תכתובות עם משרד האוצר

משרד האוצר: מכתב תשובה לבקשת חופש מידע בעניין תכתובות ופגישות עם נציגי תאגיד השידור הישראלי ורשות השידור, מרץ 2017

משרד האוצר: מכתבים לרשות השידור בעניין מינוי ראשי דסק, 2013

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בעניין "הענקת תוספות נלוות לעובדי הרשות לאור פס"ד בעניינה של גב' אתי ברדוגו", אוגוסט 2013

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "יישום הסכמי עקרונות", אוגוסט 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "דרגת פרישה 46", ספטמבר 2014

משרד האוצר: פנייה לכונס הנכסים הרשמי בנוגע לאישור פרישה לפנסיה מוקדמת של עובדי רשות השידור, ספטמבר 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בעניין "יישום החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014", ספטמבר 2014

משרד האוצר: מכתבים לרשות השידור בעניין "אי שינוי בתנאי העבודה של עובדי רשות השידור", ספטמבר 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "הבהרות בנוגע ליישום החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות המדינה בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014", אוקטובר 2014

משרד האוצר: מכתב ליו"ר אגודת העיתונאים ירושלים בעניין שכר עובדי רשות השידור, נובמבר 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בעניין "הוראות ביצוע תשלומים לגמלאי רשות השידור על-פי הסכם העקרונות", נובמבר 2014

משרד האוצר: הסכם מימון רשות השידור, דצמבר 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "אישור העסקת תחקירנים", דצמבר 2014

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "החזר נסיעות בסופי שבוע", דצמבר 2014

משרד האוצר, החשב הכללי: הוראות לביצוע תשלומים לפקודת רשות השידור, 2014–2016

משרד האוצר: מכתבים לרשות השידור בנושא "דרגות פרישה לעובדים בעלי ותק 40+", 2014–2016

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "אי-קיום מכתב צד להסכם הקיבוצי", ינואר 2015

משרד האוצר: מכתבים לרשות השידור בנושא "קיצור יום עבודה לאם עובדת", 2015

משרד האוצר: שינוי טבלת שכר, דירוג משולב – רשות השידור, מרץ 2015

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "בירור בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא שירותים ומותרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם, ללא תשלום מלא", מרץ 2015

משרד האוצר: מכתב לרשות השידור בנושא "ימי מחלה לעובדים ארעיים", מאי 2015

משרד האוצר: מכתב לעורך הראשי של רשות השידור בעניין "עובדים ברשות השידור המועסקים בחוזים אישיים", מאי 2015

משרד האוצר: הסכם מימון פרישת עובדים מרשות השידור, אוקטובר 2015

משרד האוצר: מכתב למנכ"ל רשות השידור בעניין "הארכת תנאי הפרישה לעובדים אשר מועסקים בחוזים אישיים", נובמבר 2015

משרד האוצר: מכתב ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה בנושא "תנאי פרישת עובדים במסלול פנסיית גישור חדשה – רשות השידור", ספטמבר 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il