אז אמרו

גם נטל לולב?

"איך יכול להיות שהקשיש החביב שהתנדב אם רק ביקשו ממנו ובנה סוכה קהילתית מדי שנה הוא בעצם מרגל?"

(ב"ידיעות אחרונות" מתקשים ליישב את הסתירות בהתנהגותו של החשוד בריגול בן-עמי קדוש, 23.4)

תגובות