אז אמרו

עוד ועוד

"לעולם לא עוד"

(תוכנה המילולי של הכותרת הראשית של "ישראל היום" בערב יום השואה מביס את מנהגו של העורך הראשי להשתמש בה בקביעות שנה אחרי שנה)

תגובות