פרשת רציחתו המזעזעת של הנער נאור אטיאס ז"ל בפתח-תקווה זכתה בצדק לסיקור נרחב באמצעי התקשורת, סיקור שהדגיש את הקלות הבלתי נתפסת שבה נגדעו באכזריות חיי נער ועימם חלומותיו ושאיפותיו. לצד חשיבותו של הדיון הציבורי בסוגיית אלימות בני נוער, הפליגה העיתונות ופירסמה קטעים כביכול מעדותה במשטרה של הנערה נ', שאותה אני מייצג. זאת, על אף שהדגשתי בכל אכסניה, וכך גם הנערה, כי עזבה את מקום האירוע זמן רב לפני התרחשותו, כי לא היתה עדת ראייה לאירוע וכי האירוע לא היה קשור אליה בשום צורה ואופן.

הפרסומים הסבו לנערה ולמשפחתה נזק כבד, והדי הכותרות, הנסמכות על הדלפות לכאורה מחקירת המשטרה, הם אלה שנותרו בלב הקוראים, גם כשיתברר שהפרסומים אינם נכונים.

לטעמי, יש לשים קץ לתופעת הדלפת עדויות מחקירות עדים וחשודים קטינים במשטרה ופרסומם בתקשורת, זאת בשל כלל היסוד הקבוע בחוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול), תשל"א–1971, ולפיו משפט בעניינו של קטין יתנהל בדלתיים סגורות. כלל יסודי זה טומן בחובו איסור מוחלט של פרסום הדיונים המתנהלים בבית-המשפט לנוער וחומרי החקירה המוצגים בו, לרבות עדויות קטינים במשטרה, אף כאלה שאינם חשודים או נאשמים, דוגמת הנערה נ' מפתח-תקווה.

עקרון-העל הקבוע בחוק הנוער הוא כי יש להעניק משקל ראוי לשיקולים של שיקום הקטינה, הטיפול בה ושילובה בחברה, ומשכך יש בפרסומים המתיימרים להיות קטעים מעדות הנערה במשטרה משום סכנה ממשית לפגיעה בשיקומה וליכולתם של הנערה ובני משפחתה לשוב לחיים תקינים ולשים את הפרשה הכואבת מאחוריהם.

פרסומים אלה חותרים תחת כללי היסוד הקבועים בחוק הנוער וטומנים בחובם פגיעה אנושה בנערה, ומשכך על גורמי החקירה והאכיפה להבטיח כי אמצעי התקשורת יחדלו מפרסומים הנסמכים כביכול על הנעשה בחדרי חקירות קטינים, עת אלה אמורים להיות אטומים לעין הציבור, כפי שדלתות בתי-המשפט לנוער נעולות בפני הקהל הרחב, לאור אינטרס-העל בדבר שיקום הקטינים, נאשמים ועדים כאחד.

זכורה היטב פרשת ליאורה גלט-ברקוביץ', שבה פעלו גורמי האכיפה והחקירה במלוא האמצעים העומדים לרשותם וללא לאות נגדה, עת העמידוה לדין פלילי בגין הדלפת חקירתו של ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל בפרשת סיריל קרן. בסופו של ההליך הפלילי הורשעה גלט-ברקוביץ' במסגרת הסדר טיעון בעבירה של גילוי בהפרת חובה ונגזרו עליה עונש מאסר מותנה וכן קנס כספי. נוסף לכך, היא התפטרה מעבודתה.

ראוי כי באותם מרץ ונחישות יפעלו הגורמים האמונים על כך, למען סתימת הדליפה השוטפת את ראשיהם של הקטינים והקטינות, וזאת באמצעות נעילת חדרי החקירות בפני אמצעי התקשורת והעמדת מגן יציב הצופה פני עתידם ושיקומם של הקטינים.

עו"ד שגיא אשכנזי ממשרד אשכנזי-טהון עורכי-דין מייצג את הנערה נ' מפתח-תקווה