דו"ח של מבקר המדינה שוב דלף לרשת לפני מועד פרסומו הרשמי. שלא כמו בפעמים קודמות, שבהן פורסם המידע על-ידי עובדי משרד מבקר המדינה, מפרסמי הדו"ח הנוכחי טרם זמנו הם גורמים שקיבלו אותו מכורח אזכורם במסמך.

הדו"ח, המוקדש לתוצאות ביקורת החשבונות של המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-19, כולל, בין היתר, נתונים מספריים באשר להיקף ומהות הוצאותיהן והכנסותיהן של המפלגות, ובכלל זה נתונים בנוגע לעודפיהן התקציביים וגרעונותיהן. כמו כן נקבע בדו"ח אילו מפלגות פעלו בהתאם להוראות החוק ואילו לא.

המסמך שדלף הוגש ליו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין (ליכוד) ב-1 בינואר, ונשלח למפלגת העבודה ב-5 בינואר. "לתשומת לבכם, אין לפרסם את הדו"ח או חלקיו לפני החלטת מבקר המדינה. פרסום הדו"ח ללא נטילת רשות מהמבקר אסור על-פי סעיף 28(א)(3) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]", נכתב במכתב שצורף לגרסה שנשלחה למפלגת העבודה. ארבעה ימים לאחר מכן פורסם המסמך באתר מפלגת מרצ.

בתשובה לפניית "העין השביעית" נמסר מלשכת מבקר המדינה כי הדו"ח יפורסם באופן רשמי "בשבועות הקרובים", לצד דו"ח ביקורת על תפקודה של ועדת הבחירות המרכזית בבחירות האחרונות. "לפיכך, הדו"ח האמור אסור בפרסום עד למועד שיקבע רשמית מבקר המדינה", נמסר.