תוהו ובוהו בישיבות מליאת רשות השידור אינו מראה נדיר, אך דומה כי בישיבה שהתקיימה אתמול בתל-אביב הגיעו היחסים בין חברי המליאה לשפל חדש. לא היה כמעט נושא שהיה ניתן לקיים עליו דיון ענייני. המחנאות, מאבקי האגו והאינטרסים האישיים משתקים את מליאת רשות השידור, וזאת שבועות אחדים לפני שוועדת לנדס לבחינת השידור הציבורי אמורה להגיש את המלצותיה. בשלב מסוים במהלך הדיון העיר חבר המליאה אפרים באוך: "אתם יכולים להסביר בדיוק מה קורה? אני לא מבין". הוא לא היה היחיד שנקלע למבוכה לנוכח חילופי הדברים בישיבה.

גאולה אבידן: "ברגע שהרפורמה התבטלה, אמיר [גילת] קרא תיגר על ההנהלה. נקודה. מתחילים לצאת כל מיני נחשים, מתקבלות החלטות לבד"

השיתוק הכללי ברשות השידור גבר בחודשים האחרונים כתוצאה ממשבר אמון בין יו"ר הרשות אמיר גילת לבין הנהלת רשות השידור, ובראשה המנכ"ל יוני בן-מנחם ועוזרו הבכיר זליג רבינוביץ'. למשבר זה נוסף לאחרונה משבר בין היו"ר לכמה מחברי הוועד המנהל, וזאת על רקע אירועי ישיבת מליאת רשות השידור מהחודש שעבר, שבה הוחלט למנות ועדת איתור חדשה לתפקיד מנהל הטלוויזיה.

כפי שהגדירה זאת אתמול חברת הוועד המנהל גאולה אבידן: "ברגע שהרפורמה התבטלה, אמיר [גילת] קרא תיגר על ההנהלה. נקודה. מתחילים לצאת כל מיני נחשים, מתקבלות החלטות לבד". "אני לא מקבל שום החלטה לבד", מחה גילת. כך או כך, כתוצאה מאי-הרצון של הצדדים לשתף פעולה, הרשות לא עמדה במחויבותה החוקית וטרם הצליחה לאשר תקציב עבודה לשנת 2014.

אתמול היתה מליאת רשות השידור אמורה לקיים דיון בתקציב, אולם היה ברור כי ראשית לכל יהיה צורך לדון באירועי הישיבה הקודמת ובסוגיית מינוי מנהל לטלוויזיה. ועדת האיתור, שנוסדה לפני כשנה, מצאה את משה נסטלבאום ראוי למינוי, אך בשל תלונות וחקירה שביצעה נציבות שירות המדינה, נמנע ממנו להיכנס לתפקיד, וערוץ 1 התנהל חודשים ארוכים בלא מנהל. ועדת האיתור שהוקמה בחודש שעבר החליטה למנות לתפקיד את אילן דה-פריס, אולם כמה מחברי המליאה והוועד המנהל טענו שהליך הקמת הוועדה היה פסול. על עומק אי-האמון בין המחנות תעיד העובדה שאחד מחברי ועדת האיתור, מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם, לא הגיע לדיוניה.

יו"ר ועד עובדי אגף הגבייה ברשות השידור, אבי חיים (במרכז), פונה למליאת רשות השידור. משמאל: יו"ר הרשות אמיר גילת, 2.12.13 (צילום: "העין השביעית")

יו"ר ועד עובדי אגף הגבייה ברשות השידור, אבי חיים (במרכז), מתפרץ לישיבת מליאה קודמת, 2.12.13 (צילום: "העין השביעית")

המתח בחדר המליאות הקטן שבמשרדי אגף הגבייה בתל-אביב ניכר עוד לפני פתיחת הישיבה. שני הצדדים עשו מאמצים לגייס חברי מליאה לקראת ההצבעות המכריעות, כולל כאלה שלא נכחו זה זמן רב בישיבות. מאבטחים של רשות השידור עמדו מחוץ למשרדי הרשות כשבידם רשימה של חברי מליאה וסיננו את הבאים, וזאת על אף שישיבות המליאה אמורות להיות פתוחות לציבור הרחב. נראה כי היו"ר גילת חשש מפרובוקציות של עובדי הרשות, שהפריעו למהלך התקין של הישיבה הקודמת.

יואב הורוביץ: "גרמו פה לסיכול ממוקד. עשו פה מחטף, מעשה שלא ייעשה. אני לא נלחם את מלחמתו של נסטלבאום"

אחרי הקדמה כללית של יו"ר הרשות גילת, והתראה של המשנה ליו"ר אסתי אפלבאום כי בישיבה נוכח עיתונאי, קיבל חבר הוועד המנהל יואב הורוביץ את רשות הדיבור. הורוביץ דיבר בלהט על מה שהוא וכמה מחבריו למליאה ראו כמחטף שביצע היו"ר, כאשר לא ציין בסדר היום של ישיבת המליאה הקודמת כי בכוונתו להעלות לדיון הקמת ועדת איתור חדשה לבחירת מנהל לערוץ 1.

"לא סביר ולא הגיוני שבחירת מנהל הטלוויזיה לא תופיע על סדר היום כנושא מוגדר", טען הורוביץ. "לא סביר ולא הגיוני שחברי הוועד המנהל, שמכהנים ודנים מספר ימים לפני זה בתשובתם לבג"ץ, שזה בלב העניין הזה של מינוי מנהל הטלוויזיה, לא יעודכנו בזה שהולך להיות דיון פיזור והקמה של ועדת איתור חדשה. לא סביר ולא הגיוני שחברי המליאה שישבו פה, בהרכב מצומצם יחסית, לא ישמעו את תגובתו של הוועד המנהל".

הורוביץ ביקש מחבריו למליאה לקבוע כי ההחלטה הקודמת בעניין הקמת ועדת איתור התקבלה בצורה פסולה ועל כן היא מבוטלת. בהמשך דבריו, ובשל האשמות של חברי מליאה אחרים, הבהיר הורוביץ: "אני לא נלחם את מלחמתו של נסטלבאום, אתה [גילת] מתאר הליך עקום של מחטף".

יואב הורוביץ וגאולה אבידן, 14.1.14 (צילום: "העין השביעית")

יואב הורוביץ וגאולה אבידן, 14.1.14 (צילום: "העין השביעית")

המשנה ליו"ר גילת, חברת הוועד המנהל אסתי אפלבאום, הצטרפה לעמדת הורוביץ. "אם חשבת שצריך לעשות ועדת איתור חדשה למנהל הטלוויזיה, תעשה את זה שקוף, תעשה את זה לאור היום", אמרה בפנותה לגילת. "אנחנו, כל חברי הוועד המנהל, נתנו לך תמיכה בלתי מסויגת בתקופה מאוד ארוכה, כל מה שרצית. עשית את המהלך הזה בלי להתייעץ לפחות עם מרביתנו".

גם חברת הוועד המנהל גאולה אבידן, שנכחה בישיבה הקודמת, מחתה על אופן קבלת ההחלטות. "יש בדיחה, גלגלו זקנה במדרגות ואחר-כך שאלו, 'מה את רצה, בגלל זה נפלת'", אמרה. "זו התחושה. נעשים כאן דברים לא בדרך המקובלת, ואחר-כך אומרים, 'הגענו, יש מנהל טלוויזיה'".

היחיד מבין חברי הוועד המנהל שעמד לצד היו"ר במליאה היה יעקב בורובסקי. "הבעיה המרכזית של המקום הזה זה שהוא מבקש להתעסק רק בדבר אחד", אמר. "אין מליאה, אין ועד מנהל, אין פה בעיות, אין פה תקציב, אין פה שפ"מ, אין פה כלום, יש דבר אחד בחיים: שתו לי, לקחו לי, עשו לי. אני אמנה, אני אקח. זה הדיון [...] אי-אפשר להעביר פה תקציב שלושה חודשים כי אין דיון אחד שהוועד המנהל הזה מתכנס".

הורוביץ לא השתכנע וטען למעשה מרמה. "גרמו פה לסיכול ממוקד", הרעים בקולו, "עשו פה מחטף, מעשה שלא ייעשה". 

יעקב בורובסקי: "אני נמצא בדיון הזוי. אין פה בעיות, אין פה תקציב, אין פה כלום, יש דבר אחד בחיים: שתו לי, לקחו לי, עשו לי"

"לא היתה מרמה", הגיב היו"ר גילת והסביר באריכות את עמדתו. בין היתר טען כי חברי הוועד המנהל אינם מגיעים לישיבות ולכן אינם מתעדכנים ודעתם לא נשמעת.

"לא היה פה שום מחטף, אולי היתה פה טעות", הוסיף גילת, והביע הסכמה "לפנים משורת הדין" לאשרר את ההחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת. בורובסקי התעקש כי זה יהיה מהלך פסול. "אני נמצא בדיון הזוי", אמר בורובסקי והציע כי במקום אשרור החלטה קודמת, המליאה תצביע על הצעה לברך את מנהל הטלוויזיה הנכנס ולאחל לו הצלחה.

היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד חנה מצקביץ', תמכה בעמדת בורובסקי. "אין דבר כזה שמליאה מאוחרת מאשרת החלטות של מליאה קודמת", אמרה. "היא רק מאשרת את הפרוטוקול, אחרת אין לזה סוף".

הורוביץ העיר כי היועצת מצקביץ' אינה יכולה להתערב בסוגיה. "גברת מצקביץ' פנתה אלי ואמרה לי בשיחה אישית שמשה נסטלבאום הוא איש אלים וברברי. אני חושב שבעקבות זה היא בניגוד עניינים חמור. היא צד בעניין".

"אדון הורוביץ בכלל מנוע מלהעלות על דל שפתיו את שמי", השיבה עו"ד מצקביץ', "כי הוא נגוע בניגוד עניינים אחרי שאיים עלי ודרש מהיועץ המשפטי לממשלה לפטר אותי כשנתתי חוות דעת משפטית שהוא נגוע בניגוד עניינים".

"דרך אגב, מי שהיה איתי ביועץ המשפטי כשביקשו לפטר אותך זה יעקב בורובסקי ואמיר גילת", העיר הורוביץ.

מליאת רשות השידור, 14.1.14 (צילום: "העין השביעית")

מצביעים בעד איחולי הצלחה לדה-פריס. מליאת רשות השידור, 14.1.14 (צילום: "העין השביעית")

אחרי עוד צעקות וחילופי עלבונות, הצליחה המליאה לקיים הצבעה על ההצעה לברך את מנהל הטלוויזיה הנכנס, אילן דה-פריס, ולאחל לו הצלחה. ההצעה זכתה לרוב של מחנה גילת, בתמיכת עשרה חברי מליאה לעומת שמונה שהתנגדו.

למרות הברכות ואיחולי ההצלחה, ספק אם דה-פריס יצליח במשימתו. "מי שאמור לעבוד עם מנהל הטלוויזיה זה המנכ"ל", הזכירה חברת המליאה שירין חאפי. "איך יכול להיות שהמנכ"ל לא יעבוד עם מנהל טלוויזיה, איזה יחסי עבודה יהיו? בסופו של דבר אנחנו רוצים את טובת רשות השידור. אני תוהה איזה יחסי עבודה הולכים להיות".

אם לא די בכך, נראה כי מתנגדי המינוי לא הסכימו לקבל את דין המליאה. "מה שקרה פה לא ראוי", חזר ותקף הורוביץ גם לאחר ההצבעה. "אני מתכוון לפנות למבקר המדינה שיחקור את מה שקרה פה במינוי הזה". עם יציאתו מאולם הישיבות הכריז: "זה לא נגמר".