שורת הבקשות לתביעות ייצוגיות בגין פרסום אסור של מודעות לשירותי מין, שהחלה בהטחת האשמות חריפות בעיתונים שעשו כביכול את תעשיית המין קרדום לחפור בו, תסתיים, ככל הנראה, בלא כלום. אחרי שמגישי הבקשות חזרו בהם מהטענות כלפי "מעריב", "ידיעות אחרונות" ו"הארץ", הגיש בא-כוחם לפני כשבועיים בקשות להסתלקות גם מהתביעות נגד המקומון האילתי "ערב ערב באילת" ונגד חברת קול-הכפר, המוציאה לאור מקומון בשם זה באזור כפר-סבא.

במקרה של "ערב ערב באילת" הודיעו הצדדים לבית-המשפט כי "לאחר שהמשיבים הוכיחו למבקשים כי אינם מפרסמים פרסומי זנות, הסכימו הצדדים כי המבקשים יודיעו בזאת על הסתלקותם מבקשת הייצוג ומהתביעה [...] ואילו המשיבים ישלמו, לפנים משורת הדין ומבלי להודות בדבר, את הוצאות המבקשים בהליך בסך 5,000 שקל כולל מע"מ". לבקשה צורפו תצהירים של שני המבקשים, שי ג'ורנו ואמיר ענאקי, ושל בא-כוחם עו"ד חיים כפיר. את העיתון "ערב ערב באילת", כמו גם את בעליו יצחק נועם, פועה נועם ורותם לב-נועם, ייצגו עו"ד דנה אמיר ועו"ד יערה לבנה ממשרד עורכי-הדין עמר-רייטר-ז'אן-שוכטוביץ ושות'.

בעניין קול-הכפר הודיעו הצדדים לבית-המשפט כי "בהתאם לתשובת המשיבים, כי הלכה ולמעשה, אף בטרם הגשת בקשת האישור וללא כל קשר אליה, הם פעלו, פועלים וימשיכו לפעול באופן התואם את הדין, הגיעו הצדדים למסקנה כי אין כל טעם בניהול ההליכים בבקשת האישור ובתובענה". את חברת קול-הכפר ובעליה אליעזר דובדבני ייצגה עו"ד דיקלה ברנס. להבדיל מהמקרה של "ערב ערב באילת", בתיק של קול-הכפר הודיעו הצדדים כי כל צד יישא בהוצאותיו, אך גם פער זה נמחק בשבוע שעבר.

במהלך דיון שנערך בבית-המשפט בעניין שתי הבקשות הללו ושתי בקשות נוספות לתביעות ייצוגיות, נגד חברת גל-גפן ונגד חברת אלפא-רעות, הצהיר עו"ד חיים כפיר, המייצג את התובעים בכל שורת הבקשות, כך: "בכוונתי, על דעת מרשי, להגיש בקשה להסתלקות מכל ארבעת התיקים". עו"ד כפיר הודיע עוד כי כל ההסתלקויות יהיו ללא תשלום וכי הוא חוזר בו מהבקשה לפסיקת הוצאות שנכללה במקרה של המקומון האילתי, על אף שהיתה בהסכמה. בית-המשפט צפוי לקבל את כל בקשות ההסתלקות בימים הקרובים ולתת להן תוקף של פסק דין. את "גל גפן" ייצגו עו"ד תמיר גליק, שירה בריק-חיימוביץ' ונתנאל חי ממשרד ליבליך-מוזר. את חברת אלפא-רעות ייצגה עו"ד דנה אמיר.

יצוין כי ברקע הדברים ניתן פסק דין במקרה אחר של שורת בקשות לתביעות ייצוגיות שהגיש עו"ד חיים כפיר נגד 17 אתרי אינטרנט ובתי-עסק שלא הצהירו כביכול על דואר אלקטרוני כפרסומת. משרד ליבליך מוזר ייצג גם במקרה זה את אחד המשיבים. השופט פרופ' עופר גרוסקופף סילק את הבקשות על הסף וכתב בפסק דינו, בין היתר, כי "קשה לחשוב על מקרה מובהק יותר של ניצול לרעה של מכשיר התובענה הייצוגית [...]". לדברי השופט גרוסקופף, פעולתם של המבקשים במקרה שהובא בפניו היתה פגומה ופסולה, בין היתר משום שהגישו שורה של בקשות שונות העוסקות באותו עניין. המבקשים חויבו בהוצאות של אלפי שקלים לכל אחד מהמשיבים.