בתחילת החודש עידכן וריענן עיתון "מעריב" את נהלי איסור פרסום מודעות למתן שירותי זנות. בעקבות המהלך הגיעו באי-כוחו של "מעריב" להסכמה עם באי-כוחם של אמיר ענאקי ושי ג'ורנו למשיכת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 342 מיליון שקל נגד העיתון.

הבקשה לתביעה ייצוגית נגד "מעריב" הוגשה בשנה שעברה יחד עם חמש בקשות דומות, כמעט זהות, נגד עיתונים שונים שלטענת המבקשים פירסמו מודעות שמקדמות שירותי זנות. הבקשה נגד "מעריב" היא הראשונה מבין השש שנידונה והראשונה שמגיעה לסיומה.

בתחילת חודש מרץ התקיימה בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו ישיבת קדם-משפט בפני השופט יצחק ענבר, שתישאל את באי-כוחם של הצדדים, עורכי-הדין חיים כפיר ואשר אפריאט מטעם המבקשים ועורכי-הדין מרב ברוך וליאור צ'רצ'י מטעם העיתון. בסופה של הישיבה קבע השופט ענבר כי בתיק שני קשיים: קושי לבסס דפוס של פרסום מודעות זנות מתוך התשתית העובדתית שהוגשה לבית-המשפט וקושי להגדיר את קבוצת הנפגעים מהפרסום. מנגד ציין השופט כי לא ברור אם נהלי העיתון לאי-פרסום מודעות זנות מיושמים כראוי.

"המבקשים הביאו לפתחו של בית-המשפט נושא חשוב, שבהחלט ראוי לתת עליו את הדעת", ציין השופט, והמליץ לבאי-כוחם של הצדדים לנסות להגיע להסכמה על רענון הנהלים ומשיכת בקשת התביעה. כך נעשה. הצדדים נפגשו וניסחו יחדיו נוהל מעודכן לאיסור פרסום שירותי זנות בעיתון. לפני כשבועיים שלח היועץ המשפטי של "מעריב", עו"ד מאיר בלייך, את הנוהל החדש אל מנכ"ל "מעריב" טל רז, הסמנכ"ל רוני זילברברג ומנהלת מחלקת לוח מודעות אושרת גץ.

בין היתר מצוין בנהלים כי "ביחס לכל מודעה המעוררת חשש שהיא נועדה לפרסם שירות׳ זנות (ובכלל זה מודעה מתחום הרפואה האלטרנטיבית, פרסום בתי-עסק וכו'), עובדי מחלקת הלוח ועובדי המחלקות המסחריות במקומוני 'מעריב' נדרשים להקפיד לפעול באופן הבא:

1. לפני פרסום כל מודעה יש לדרוש ולקבל העתק מתעודת הזהות של מוסר המודעה לפרסום, לרבות ספח תעודת הזהות. אין להסתפק בזיהויו של משרד הפרסום המתווך.

2. לפני פרסום כל מודעה יש להבהיר למוסר המודעה ש'מעריב' אינו מקבל לפרסום מודעות למתן שירותי זנות, לוודא עימו שהמודעה שהוא מבקש לפרסם אינה כזאת, ולדרוש ולקבל התחייבות חתומה על-ידיו [...] לפיה המודעה שהוא מבקש לפרסם אינה מודעה למתן שירותי זנות, והוא יודע ומסכים לכך כי במסגרת המודעה יפורסמו המלים 'ללא מין' וכי מעריב תהיה רשאית, באורח חד-צדדי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל מודעה במקרה שיתעורר אצל העיתון חשש כי מדובר במודעה למתן שירותי זנות, וזאת ללא כל החזר כספי או פיצוי.

3. לפני פרסום כל מודעה לשירותי ספא, עיסוי או דומיו יש לדרוש ולקבל העתק מרשיון עסק לניהול המוסד נשוא המודעה וכן העתק מתעודות הסמכה מתאימות להענקת טיפולים מן העובדים בבית-העסק האמור.

4. לפני פרסום כל מודעה יש לטלפן לכל מספרי הטלפון הנזכרים במודעה, ולוודא בהם כי אין המדובר במתן שירותי זנות. כמו כן יש להזין את כל מספרי הטלפון הנזכרים במודעה למנוע חיפוש באינטרנט (דוגמת google) כדי לוודא שמספר הטלפון האמור אינו מפורסם בהקשר של מתן שירותי זנות.

5. מדי שבוע יש לערוך בדיקה טלפונית-אנונימית אקראית ל-10% ממספרי הטלפון במודעות שאושרו לפרסום באותו שבוע, כדי לוודא שאין המדובר במתן שירותי זנות.

[...]

7. יש להקפיד כי מודעות יפורסמו ללא ביטויים שיש בהם כדי לרמוז על שירות׳ זנות, כגון: יפהפייה, מסג' מפנק, מסג' משחרר, דיסקרטי.

[...]

כל מודעה שיכול להיווצר ספק בקשר לסוג השירות המוצע על-פיה, יש לערוך בדיקה נוספת שלה מול מנהל מחלקת הלוח ו/או מנהל המקומון ו/או היועץ המשפטי ל'מעריב'. כפי שהובהר לא אחת, בכל מקרה של ספק, עדיף לפסוק לחומרה ולא לפרסם את המודעה".

על-פי הנהלים שהפיץ עו"ד בלייך, על מנהלי מחלקת הלוח והמקומונים לרענן את הכללים הללו מול כל עובדי המחלקות אחת לרבעון.

בעקבות הפצת עדכון ורענון הנהלים הוגשה לבית-המשפט בקשה משותפת מטעם הצדדים להסתלקות מהתובענה.

1861-06-11

לקריאת הנוסח המלא של נהלי איסור פרסום מודעות למתן שירותי זנות ב"מעריב" >>