תחנת רדיו ירושלים ממשיכה להסדיר את שידורי המוזיקה שלה. אתמול נקבע כי השותפים בתחנה, החברות מכרז ירושלים 2007 בע"מ, ג'קי בן-זקן ייזום ופיתוח בע"מ והשותפות המוגבלת רדיו-הבירה, יחלו לשלם החל משנה זו תמלוגים לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ.

לפני כחצי שנה הגיעה התחנה להסכם דומה עם אקו"ם, אז נדרשה לשלם למעלה מ-300 אלף שקל והתחייבה להעביר לאקו"ם תמלוגים בשיעור של 3.1% מהכנסותיה.

ההסכמה מול הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות התקבלה בעקבות תביעה שהגישה הפדרציה בשנה שעברה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו, בדרישה לפיצוי בסך 280 אלף שקל. לטענת הפדרציה, שיוצגה על-ידי עו"ד עמית קרמון, תחנת הרדיו הפרה באופן מתמשך את זכויותיה, על אף התרעות חוזרות ונשנות. הפדרציה דרשה לקבל תמלוגים בשיעור של 2.75% מהכנסות התחנה מדי שנה.

הנתבעות, באמצעות עורכי-הדין ארז צ'צ'קס ועודד סימון, טענו כי הפדרציה עושה שימוש לרעה בתנאי הממונה על ההגבלים לפעילותה, וכי עיקרה של התחנה דיבורים ולא מוזיקה, ועל כן היא אינה חייבת בתמלוגים בהיקף שנדרשה לשלם. התחנה הביעה נכונות לשלם 0.5% מהכנסותיה, וזאת לצורכי פשרה.

בשנה שעברה, בעקבות בקשה לסעד זמני, קבע השופט גדעון גינת כי תחנת הרדיו תעביר לפדרציה 90 אלף שקל עבור השימוש ביצירותיה בשנת 2011 וסכום דומה עבור כל שנה בעתיד, עד להשגת הכרעה במחלוקת. בדיון שהתקיים אתמול הגיעו הצדדים להסכמה שלפיה תחנת הרדיו תשלם מדי שנה תמלוגים בסכום השווה ל-1.36% מהכנסותיה השנתיות, בניכוי הוצאות שיווק ופרסום, בתנאי שאלה לא יעלו על שיעור של 30% מההכנסות. השופט גינת נתן להסכמה תוקף של פסק דין.

36111-03-12