שיעור הנשים ב"ישראל היום" הוא הנמוך ביותר בעיתונות הדפוס בישראל. שיעור הנשים בקרב הכתבים בעיתון זה עומד על 30% בלבד, לעומת 34% ב"ידיעות אחרונות", 37% ב"מעריב", 41% ב"כלכליסט", 42% ב"הארץ" ו-47% ב"גלובס".

הפער המגדרי בקרב העורכים בעיתונות גדול עוד יותר. רק 17% מהעורכים ב"ישראל היום" נשים, לעומת 29% ב"ידיעות אחרונות", 34% ב"מעריב", 41% ב"כלכליסט", 42% ב"הארץ" ו-45% ב"גלובס". ממצאים אלה עולים מבדיקה שביצעה תנועת נעמת, על סמך נתוני מאגר המידע של חברת יפעת. הממצאים התפרסמו לאחרונה בגיליון הראשון של העלון "מידעל'ה".

לפי בדיקת נעמת, שיעור הנשים באתרי האינטרנט וואלה, ynet ו-nrg עומד על 34%, אולם שיעור הנשים בקרב העורכים באתרים אלה עומד על 45%. בתוכניות החדשות והאקטואליה שבטלוויזיה נמצא שיעור נשים דומה לזה שבעיתונות הדפוס (38% בקרב הכתבים ו-36% בקרב העורכים). לעומת זאת, בתוכניות החדשות והאקטואליה ברדיו בולט שיעור גבוה במיוחד של נשים בתפקידי עריכה, 59%, אף כי בקרב הכתבים שיעור הנשים עומד על 33% בלבד.

"העיתונות הוא מקצוע שהיה סגור בעבר בפני נשים", נכתב בעלון. "בדומה למדינות אחרות, גם בישראל התרחש בעשורים האחרונים תהליך מואץ של כניסת נשים למקצוע. תהליך זה קשור במגמה הכללית של עליית שיעורי התעסוקה בקרב נשים, אך גם בשינויים המבניים הייחודיים שעברו על תחום העיתונות. התרבות סוגי המדיה, הערוצים והתכנים העיתונאיים פתחה את דלתות העיתונות בפני נשים והגדילה את הייצוג של הנשים במקצוע".

ואכן, באופן כללי מצביע המחקר של נעמת על עלייה בשיעור הנשים בעיתונות לאורך השנים. ב-1962 רק 7% מהחברים באגודת העיתונאים היו נשים, וזאת לעומת 34% ב-1994. לפי בדיקת נעמת, שיעור הנשים בעיתונות כיום עומד על קרוב ל-40%, נתון שעודנו נמוך לעומת שיעור הנשים בשוק העבודה (47%).

יש לציין כי למרות העלייה בשיעור הנשים בכלל העיתונות, ייצוגם בתפקידים בכירים נותר לוקה בחסר. 38% מהכתבים הן נשים, אך רק 23% מהעורכים הראשיים הן נשים, 15% מראשי הדסק ו-11% מהפרשנים.

גם בפילוח תחומי הסיקור עולה תמונה ברורה של חלוקה מגדרית. 86% מהכתבים העוסקים ב"סגנון חיים" הן נשים, וכך גם 79% מכתבי האופנה, 60% מכתבי החינוך ו-58% מכתבי הבריאות, אך רק 31% מכתבי המשטרה והפלילים הם נשים. שיעור נמוך עוד יותר של נשים נמצא בקרב כתבי הכנסת (24%), הצבא (18%), ענייני ערבים (7%) וספורט (7%).

אם לא די בכך, בתקשורת הטלוויזיונית ישנה אפליה לרעה של נשים מבוגרות. מסקירת 70 מגישי ומגישות חדשות ואקטואליה בערוצי הטלוויזיה הכלל-ארציים עולה כי כ-38% מהם נשים, אולם הגיל הממוצע שלהן עומד על 35, וזאת לעומת גיל הגברים הממוצע, שעומד על 49. עוד נמצא כי רק 13% מקרב הנשים המגישות בטלוויזיה הן בנות 45 ומעלה, לעומת 61% משיעור הגברים המגישים.

"למרות הפוטנציאל הטמון בהשתלבות של נשים בעיתונות", נכתב עוד בעלון, "ידוע לנו כי תהליך הפמיניזציה של מקצועות, כלומר חדירה משמעותית של נשים למקצועות שנשלטו בעבר על-ידי גברים, כרוך בדרך כלל בתהליך חופף של כרסום ביוקרה ובתגמולים של המקצוע. ואכן, מקצוע העיתונות סובל בשנים האחרונות ממגמה של פיחות בשכר היחסי וביוקרה המיוחסת לו. [...] קשה לקבוע איזה מהתהליכים התרחש קודם, הכניסה של נשים למקצוע או הפיחות במעמדו. כך או אחרת, תהליכים אלה חושפים את מעגל הקסמים שמנציח את מעמדן הנחות של נשים בעולם העבודה, על ענפיו השונים".