גם החודש לא יקבלו עובדי "מעריב" את שכרם כסדרו. במכתב שהפיץ היום מנכ"ל העיתון ישראל גולדשטיין נכתב כי משכורת אפריל תועבר לעובדים "בשתי פעימות". לפי גולדשטיין, "עובדים ששכר הנטו שלהם הוא עד 4,000 שקל יקבלו מחר ה-9.5 את מלוא שכרם. עובדים ששכר הנטו שלהם מעל 4,000 יקבלו מחר סכום של 3,200 שקל ואת היתרה בהמשך היום או ביום שלמחרת".

גם בחודש שעבר הודיע המנכ"ל לעובדיו כי יקבלו את שכרם באופן חלקי. בחודש פברואר לא הועברו המשכורות בזמן בשל מה שגולדשטיין תיאר "בעיה טכנית".

בעקבות הודעת ההנהלה על עיכוב בתשלום המשכורת מאיים ועד העובדים בסכסוך עבודה.

בהודעה שהפיץ הוועד נאמר, בין היתר: "בהודעת ההנהלה לא ניכרת אפילו נימה של התנצלות על הפגיעה החמורה בזכויות הבסיסיות ביותר של העובדים. מכיוון שאנחנו מודאגים מאוד מהתבססות הדפוס של הלנת שכר, אנחנו מודיעים בזאת להנהלה שאם המשכורות לא ישולמו במלואן כמובטח – לא תהיה לנו ברירה אלא להכריז על סכסוך עבודה ולהיערך לנקיטת צעדים ארגוניים. כמו כן, אם שכר העובדים יעוכב שוב בעתיד, נכריז על סכסוך עבודה באופן מיידי".