יו"ר ועדת האתיקה של מליאת רשות השידור, השופטת (בדימוס) בלהה כהנא, פירטה באחרונה בכנס הרדיו של המרכז הבינתחומי בהרצליה את הגורמים שהביאו אותה לכדי ייאוש ואת ועדת האתיקה לסף פירוק. בין היתר ציינה כהנא כי אף אחת מהמלצות הוועדה שבראשה היא עומדת לא התקבלו על-ידי המליאה.

כמה מההצעות כלל לא עלו לדיון במליאה. אחת מהן נגעה להמלצת ועדת האתיקה לאסור על מנהלים בכירים ברשות להמשיך לשדר תוכניות אישיות. כיום, יש לדעת, מנכ"ל הרשות יוני בן-מנחם ומנהל הרדיו ד"ר מיכאל (מיקי) מירו ממשיכים להגיש תוכניות אקטואליה ברשת ב'.

עיון בפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל של רשות השידור מעלה כי חברי הוועד המנהל רואים בחיוב את המצב שבו מנהלים בכירים משמשים במקביל מגישי תוכניות מן המניין.

"מיקי מירו, שנבחר למנהל קול-ישראל, מגיש שתי תוכניות ברדיו", הודיע יו"ר הרשות אמיר גילת בישיבת הוועד המנהל שנערכה ב-17.7.11. "אחת תוכנית בשם 'שעת חברה' ברשת ב' ואחת תוכנית בבוקר שבת 'בדרך אל הטבע'".

"אני מקווה שהוא לא מפסיק עם זה", העיר חבר הוועד המנהל יעקב נווה.

"אני גם מקווה שהוא לא מפסיק עם זה", אמר היו"ר גילת, "ומכיוון שברשות השידור לא כל דבר ברור מאליו, אני מבקש שהוועד המנהל יאשר למיקי מירו להמשיך להגיש את שתי התוכניות האלה. אני חושב שזה דווקא דבר חיובי מאוד שמנהל מדיה ימשיך בשידורים כשדרן מן השורה. כמו שמנהל בית-ספר מעביר שיעורים וכמו שרקטור האוניברסיטה מעביר סמינרים, אז אני חושב שגם מנהל מדיה יכול להמשיך ולשדר".

ההצעה אושרה.