הארגון הבינלאומי עיתונאים ללא גבולות השיק אתמול, במימון של האיחוד-האירופי, אתר שנועד להילחם בצנזורה ברחבי העולם. באתר, "אנחנו נלחמים בצנזורה" שמו, מתכוון הארגון לפרסם תכנים שנאסרו לפרסום על-ידי צנזורה או חקיקה במדינות שונות, ובכך, מקווים אנשיו, להפוך את עצם מעשה הצנזורה לחסר תועלת.

wfc_281112_377

האתר יפעל בינתיים באנגלית ובצרפתית (מרכזו של הארגון הוא בפריז), אולם יפרסם תכנים בכל שפה שהיא ויספק תרגום שלהם. בניגוד לאתרים כמו "ויקיליקס", באתר לא יפורסמו מסמכים גולמיים, אלא מעובדים לחומרים עיתונאיים. ביומו השני מציג האתר מספר מצומצם של תכנים עיתונאיים מצ'אד, טורקמניסטן, בלרוס, איראן, קובה ואריתריאה, ומציע "ארגז כלים" ובו מדריכים הנוגעים לפעולה אנונימית ברשת.

באתר הזמנה לשלוח טקסטים, חומרי וידיאו ואודיו מעיתונאים ואזרחים. אלו ייבחנו על-ידי מועצת העורכים של האתר, שיחליטו אם לפרסם את התכנים. ואולם, באתר לא מפורטים הכללים שלפיהם תפעל המועצה, או כיצד תפעל במקרה שיוטלו לפתחה, למשל, חומרים שנאסרו לפרסום במדינות האיחוד. במתווה הכללי לפעילות האתר מצוין כי יפורסמו תכנים שצונזרו, שיוצריהם נרדפו, ותכנים קשורים לזכויות אדם, דמוקרטיה או שחיתות.

האתר נבנה כך שיוכל להיות מועתק במהירות לאתרי מראה, כדי להילחם בנסיונות אפשריים של חסימה או סינון של תכניו, אולם נראה שבשלב זה הקושי העיקרי שניצב בפני אנשי עיתונאים ללא גבולות אינו נסיונות השתקה מצד מדינות, אלא ביסוס האתר והפיכתו לבימה מרכזית שתתפוס את תשומת לבם של אזרחי אותן מדינות.