קבוצת "ג'רוזלם פוסט", שבבעלות הטייקון אלי עזור, מערערת על פסק דין שהעניק לה פיצויים זעירים בתביעה שהגישה נגד כתב "דה-מרקר" נתי טוקר וקבוצת "הארץ". התביעה המקורית הוגשה בעקבות ידיעה מ-2019 שבה דיווח טוקר על פיטורי עשרות עובדים וסגירת דסק החדשות של העיתון "מעריב", שהוא כיום חלק מקבוצת התקשורת של עזור.

אף שהדיווח התברר ככוזב, ודסק החדשות של העיתון פועל עד היום, השופט אבי כהן קיבל את התביעה באופן חלקי בלבד והעמיד את הפיצויים על 1% מהסכום המבוקש: 10,000 שקל במקום מיליון – סכום שאפילו לא מכסה את עלויות ניהול ההליך.

השופט כהן נימק את ההחלטה בשורה של פגמים שלשיטתו נפלו בהתנהלות של "ג'רוזלם פוסט": הימנעות מפירוט הנזק שנגרם עקב הפרסום, והעובדה שהתובעים לא הביאו לבית-המשפט שני עדים רלבנטיים – מנכ"לית "ג'רוזלם פוסט" דאז רונית חסין-הוכמן ומנכ"ל "מעריב" דאז מוטי בר-זיו. פגם נוסף שמנה השופט בהקשר זה הוא ההחלטה של עורכי "מעריב" להתנגח בטוקר וב"דה-מרקר" באמצעות טורים מכפישים שפורסמו בחתימתו של בעל הטור רון קופמן.

"אני מתרשם כי בפרסום כתבות אלה", כתב השופט כהן על הטורים של קופמן, "התובעת ניצלה היטב את הבמה העיתונאית שעמדה לרשותה על מנת להפריך את כתבת טוקר ולהוקיע את הנתבעים. אני מתרשם כי התובעת עשתה זאת באופן משתלח, פוגעני ומעליב מאוד, שאינו ראוי בהתאם לסטנדרטים של עיתונאות אחראית, הוגנת וזהירה שהתובעת מצפה להם מצד הנתבעים – אופן המרמז על עניינים/חשבונות אישיים משני הצדדים גם יחד".

במקביל מתח השופט ביקורת חריפה על עבודתו העיתונאית של טוקר. לפי פסק הדין, טוקר פִרסם "מידע מהותי קשה, חמור ובלתי נכון", ועשה זאת "באופן מודע ומכוון" – כלומר בידיעה שהדיווח חוטא לאמת. השופט קבע שטוקר חרג מ"סטנדרטים של עיתונאות אחראית, זהירה והוגנת", ושלא עומדת לו הגנת תום הלב. מלבד טוקר כללה רשימת הנתבעים את קבוצת "הארץ" ואת המו"ל עמוס שוקן, עורך "דה-מרקר" דאז אבי בר-אלי ועורך האתר דאז גלעד לוי.

בערעור שהוגש אתמול (19.3) לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב נטען שהשופט כהן שגה בפסק דינו. באי הכוח של "ג'רוזלם פוסט", עורכי-הדין רז בן-דור וטל שמראל, ציינו שהם מקבלים את הכרעת השופט בנוגע לפגמים שנפלו בעבודתו של טוקר – אך דוחים את הקביעות שבגינן הועמדו הפיצויים על שבריר מהסכום המבוקש.

בקבוצת התקשורת של עזור מבקשים מבית-המשפט המחוזי לפסוק לטובתם פיצויים גבוהים יותר, ובנוסף לחייב את קבוצת "הארץ" לכסות את עלויות ניהול ההליכים המשפטיים – סעד שביקשו בהליך הקודם, אך נדחה. בערעור נטען שהשופט כהן חרג מהוראות החוק והפסיקה, וגם שגה כש"לא נתן ביטוי בקביעת גובה הפיצוי לכך שהפרסום נעשה במכוון ובזדון". השופט כהן לא קבע בפסק דינו שטוקר או עורכיו פעלו בזדון – כך שזוהי טענה שהמערערים יצטרכו להוכיח בבית-המשפט.

ב"הארץ" טרם הגישו כתב תשובה לערעור.

28384-06-19
45489-03-24

* * *

לעיון בפסק הדין של השופט אבי כהן, שעליו הוגש הערעור

להורדת הקובץ (PDF, 312KB)