העבודה נמצאת בספריית ארן באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע.