בחינת הדיווח בארבעה עיתונים ערביים בישראל, מפלגתיים ומסחריים, מעלה בין היתר את הממצאים הבאים:

בכתבות שנבדקו נמצאה נטייה דומיננטית להדגשת מוטיבים ברוח "היהודים הם האשמים", "הממסד הוא האשם" תוך שיבוש בכינויים ובשמות תואר טעונים ובאזכורים היסטוריים כדוגמת "הנכבה" וטבח כפר קאסם. עיתונים מסחריים נוטים יותר מאשר עיתונים מפלגתיים להציג יחיסם טובים בין יהודים לערבים.

המחבר קובע כי "נמצא בוודאות שהשתייכותם הלאומית-אתנית של העיתונאים קודמת להשתייכותם המקצועית", בעיקר בתקופות משבר או עימות פוליטי-בטחוני.

המחקר נערך במסגרת סדרת מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה באונ' תל-אביב. לקריאת המחקר