המחקר מנתח מכתבים שפורסמו ב"הארץ" במחצית הראשונה של 2003. נמצא כי הכותב הממוצע נמנה עם המגזרים החזקים בחברה; שיעור בני הקבוצות המוחלשות נמוך. התפלגות נושאי המכתבים מצביעה על התעלמות מן השסעים החברתיים לטובת מיקוד תשומת הלב בסוגיות פוליטיות/מפלגתיות. כותבים רבים נוקטים לשון "אנחנו", האמורה לכלול את כלל האזרחים.

אף שהפרופיל הסוציו-דמוגרפי של החתומים על המכתבים הוא של אליטות, מרביתם מייצרים את הרושם כאילו יש אחידות בתוך החברה הישראלית וכאילו השסעים הפנימיים ממוזערים עד כדי אי-נראות. האויב הערבי נתפס, מכונן ומשועתק כישות שמעברה השני מתגלמת ישות אחידה ולְכידה של "כלל עם ישראל".

המחקר נערך במסגרת הסדרה "התקשורת המגזרית בישראל", פרי עבודתה של קבוצת מחקר שקמה בשנת 2003 במסגרת מכון חיים הרצוג.