מטרתו של המחקר היא לשפוך אור על הסיבות שהובילו להקמת הטלוויזיה בכלל, ובעיתוי בו הוקמה בפרט, תוך דגש על הסיבות שהובילו לדחיית הקמתה במשך שנים רבות, החרדות מפני אבדן הייחוד התרבותי של החברה הישראלית ומפני אימוץ טכנולוגית תקשורת חדשה ועתירת השפעה. העבודה נמצאת בספריית ארן באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע.