האיגוד הישראלי לארכיונאות מצטרף גם הוא לשורת הארגונים המוחים על כוונת שר התקשורת שלמה קרעי לפגוע בשידור הציבורי בישראל. האיגוד, שנוסד ב-1950, מאגד מאות מנהלי ועובדי ארכיון במשרדי ממשלה, באקדמיה, בגופים ציבוריים ובמגזר העסקי.

האיגוד חתום על ההצהרה הבינלאומית בעניין ארכיונים לפיה הארכיון "מהווה מורשת יחודית שאין לה תחליף המועברת מדור לדור ומקור מידע מהימן ומוסמך התומך בפעילות מינהלית אחראית ושקופה. החומר הארכיוני ממלא תפקיד חיוני בהתפתחותן של חברות, בתרומה לזכרון הפרטי והקהילתי ובשמירתו. נגישות חפשית לחומר הארכיוני מעשירה את הידע על החברה האנושית, מעודדת דמוקרטיה, מגינה על זכויות האזרח ומשפרת את איכות החיים".

בהודעת האיגוד נכתב כי "לשידור ציבורי שאינו תלוי באינטרסים מסחריים תפקיד חיוני בשמירה על איכות המידע המוגש לציבור; בהנגשה בלעדית של תכנים בעלי ערך ציבורי, תרבותי חברתי ולאומי, אשר אין להם מקורות מימון חיצוניים; במתן קול למגוון הקהילות, הזרמים והשפות של החברה הישראלית – הקולות החלשים והמודרים בכלל זה; במימוש זכות הציבור לדעת באמצעות יזום תחקירים ביקורתיים כ'כלב השמירה של הדמוקרטיה', אשר ערוצי התקשורת המסחריים מנועים מלהציע להם בית.

"תאגיד השידור הציבורי הוא ראש וראשון לשימור המורשת של החברה הישראלית באמצעות הארכיון המקיף ויקר הערך שלו, האוצר חומרים אור-קוליים מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ועד ימינו, והשימוש הנרחב הנעשה בהם בפעילות השוטפת והנגשתם הציבורית חינם אין כסף בכלים טכנולוגיים מן המתקדמים בעולם. חומרי ארכיון אלו הם נשמת אפה של ההיסטוריה הישראלית והיהודית. פגיעה בתאגיד פירושה גם פגיעה במורשת היסטורית זאת בהיקפים חסרי תקדים וחסרי תחליף וסגירתו תפגע בחיבור הציבור לשורשיו".

שר התקשורת שלמה קרעי (צילום: הדס פרוש)

שר התקשורת שלמה קרעי (צילום: הדס פרוש)

בהתנגדותם לתוכנית קרעי לחיסול השידור הציבורי מצטרפים הארכיונאים לארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, המאגד אלפי עיתונאים ב-25 כלי תקשורת; לחוקרי התקשורת בישראל, המאוגדים באגודה הישראלית לתקשורת; לארגוני היוצרים (הפורום הדוקומנטרי, איגוד התסריטאים, איגוד העורכים, ארגון השחקנים, איגוד הבמאים והבמאיות, תל"י, איגוד המפיקים ואיגוד מקצועות האנימציה); למייסדי הטלוויזיה הישראלית ולוותיקי רשות השידור; ולרוב הציבור - על-פי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע מיד עם כניסתו לתפקיד כי "שידור ציבורי הוא דבר פסול", והצהיר שוב ושוב כי הוא נחוש לחסל את תאגיד השידור הישראלי. פרטי השלב הראשון בתוכניתו נחשפו ב"עין השביעית": חיסול חטיבת הטלוויזיה של התאגיד והשתלטות על תקציביה, על מנת שהממשלה תחלק אותם בעצמה לכלי התקשורת המסחריים.

"כאמונים על עקרונות הנגישות לחומרי ארכיון ומורשת בכלל, כפי שהם באים לידי ביטוי באמנות הבינלאומיות, באמנת ארכיונאי ישראל ובחוק הארכיונים הישראלי – מאבני הפינה של הדמוקרטיה בישראל - אנו קוראים לשרים ולראשי המשרדים הנוגעים בדבר, לשמור על עצמאות תאגיד השידור ולשקוד על פיתוחו לטובת תיעוד וחקר המורשת של כל מרכיבי החברה בישראל", מסכמת הודעת האיגוד.