צבי יחזקאלי וחדשות 13 פעלו בניגוד עניינים וללא גילוי נאות, וכן הפרו את החיסיון העיתונאי, כך קבע לפני שבועות אחדים בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. ההחלטה התקבלה ברוב דעות, ובניגוד לדעת יו"ר המותב שדן במקרה, אשר סבר כי יש לזכות את יחזקאלי וחדשות 13.

במרץ 2021 פרסם יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 13, כתבות נרחבות תחת הכותרת "פאודה - גרסת המציאות": "צבי יחזקאלי עם תיעוד במצלמות נסתרות כמו שעוד לא ראיתם. המסתערבים שהסתננו בזהות בדויה לשטחים - והצליחו להביך את הרשות הפלסטיני". הכתבה התבססה על עבודת תחקיר של ארגון עד כאן.

בעקבות זאת הגיש הבלוק הדמוקרטי בישראל, חברה לתועלת הציבור, באמצעות מנכ"ל הארגון רן כהן תלונה למועצת העיתונות בטענה כי יחזקאלי וחדשות 13 הפרו כמה וכמה סעיפים בתקנון האתיקה: הפרו את חובת ההגנה על מקור, פעלו בניגוד עניינים והשתמשו באמצעים פסולים לשם השגת המידע שפרסמו.

לפי התלונה יחזקאלי ואך ייסדו יחדיו עמותה בשם "עוצרים את הג'יהאד העולמי", ובכתבה לא ניתן לכך גילוי נאות; וכי בכתבה שודר חלק משיחה עם מרואיינת שהובטח לה כי לא תצוטט

בתלונה נטען כי ניגוד העניינים של יחזקאלי וחדשות 13 נבע מכך שליחזקאלי קשרי עבודה ואינטרסים משותפים הדוקים עם גלעד אך, מייסד ומנכ"ל עד כאן. לפי התלונה יחזקאלי ואך ייסדו יחדיו עמותה בשם "עוצרים את הג'יהאד העולמי". בכתבה לא ניתן גילוי נאות לקשרים הללו. עוד נטען בתלונה כי בכתבה שודר חלק משיחת זום, כולל בקשת המרואיינת רוזנה רודריגז שלא תצוטט וכולל הבטחתה של המראיינת שאכן לא תצוטט.

כשבבלוק הדמוקרטי בישראל העלו טענות דומות בפני מנכ"ל רשת 13 דאז אבי בן-טל הם נדחו, כפי שדיווחה רפאלה גויכמן ב"דה-מרקר". בין היתר טענו אז בחדשות 13 כי פתיחת העמותה של יחזקאלי עם אך "הינה חלק מעבודה עיתונאית עתידית".

בתלונה למועצת העיתונות דנו עו"ד עמנואל סלע, עליזה ז'זק ורמי יצהר. ז'זק ויצהר. את הבלוק הדמוקרטי ייצגה עו"ד כרמל פומרנץ. יחזקאלי וחדשות 13 לא הגיבו לתלונה ולא הגיעו לדיון.

חברי המותב ז'זק ויצהר מצאו כי יחזקאלי וחדשות 13 אכן הפרו את תקנון האתיקה.

"כאשר מתקיים קשר בין מר גלעד אך (עמותת 'עד כאן - צעירים למען ישראל' ועמותת 'עוצרים את הג'יהאד העולמי' שבה מנהלים מר גלעד אך ומר צבי יחזקאלי) עולה חשש לאינטרסים נוספים היכולים להשפיע על הכתבה", כתבו בהחלטתם (כך במקור). "עצם קיומו של הקשר מביא לצורך לפרסם גילוי נאות על קיומו. בכתבה לא נעשה גילוי נאות לנושא ולא ברור מדוע מר צבי יחזקאלי לא פרסם זאת".

בשל כך קבעו כי יחזקאלי וחדשות 13 הפרו את סעיף 15(א) לתקנון האתיקה הקובע כי "עיתונאים ואמצעי תקשורת לא יעמידו עצמם במצב שבו קיים חשש ממשי לניגוד עניינים מהותי בין חובותיהם כעיתונאים לבין כל אינטרס אחר. כל פרסום של עיתונאי, שיש בו חשש לניגוד עניינים הקשור לעיסוקיו או לענייניו האישיים והמשפחתיים או הרכושיים, ילווה בגילוי נאות".

בנוסף מצאו ז'זק ויצהר כי "ברור שעצם שידור בקשתה של גב' רוזנה רודריגז, חברת צוות העבודה של משלחת האיחוד האירופי בישראל, לא לחשוף את דבריה, חושף אותה כמקור". לטענתם, "כאשר מתפרסם בכתבה שמישהו ביקש לא לצטט אותו, הוא נחשף כמקור ולא נשמר חיסיון המקור. לכן כבר לא משנה אם עורכי הכתבה הכניסו את הדברים שביקשה לא לצטט, הם סימנו אותה בתור מקור למידע שאינה רוצה שידעו שאמרה/העבירה".

מנכ"ל ארגון עד כאן באחת הכתבות של צבי יחזקאלי שהתבססו על תחקיר של הארגון, 25.3.21 (צילום מסך)

מנכ"ל ארגון עד כאן באחת הכתבות של צבי יחזקאלי שהתבססו על תחקיר של הארגון, 25.3.21 (צילום מסך)

בשל כך קבעו כי יחזקאלי וחדשות 13 הפרו את סעיף 12(ב) לתקנון, הקובע כי "עיתונאים לא יגלו מידע שנמסר להם בתנאי שלא יופץ, ולא יחשפו, במעשה, במחדל או בשל אי נקיטת אמצעי אבטחה מספקים של המידע, את זהותו של מקור חסוי".

יו"ר המותב עו"ד סלע סבר אחרת. לדבריו, "הגם שמתקיים קשר מסוים בין הכתב לגלעד בעמותת 'עוצרים את הג'יהאד העולמי' (שאינה נוגעת לענייננו כאן) הרי שלא נטען, וממילא לא הוכח, שלאותו ארגון הייתה זיקה כלשהי לכתבה בה אנו עוסקים. לעניין הטענה לזיקה לכאורה של הכתב לארגון 'עד כאן', ככל שהדברים אמורים בביצוע התחקיר והכנת ושידור הכתבה, לא נמצא אפילו בדל ראיה לכך שהתקיים קשר כלשהו בין הכתב וארגון 'עד כאן'".

בשל כך מצא כי אין מקום להרשיע את יחזקאלי וחדשות 13 בהפרת סעיף ניגוד העניינים שבתקנון.

אשר לעניין החיסיון העיתונאי, עו"ד סלע מצא כי "מרצף הקטעים בכתבה, המסקנה ההגיונית" היא שהמרואיינית רודריגז ביקשה שלא תצוטט כשנדרשה להתייחס לדברי מרואיין קודם, ואכן דבריה בעניין זה לא שודרו. "בהמשך הריאיון לא מוזכרת בקשה או הבטחה לחיסיון", ועל כן יחזקאלי וחדשות 13 לא הפרו גם את הסעיפים הנוגעים לכך בתקנון.

בסופו של דבר ובדעת רוב נמצא כי יחזקאלי וחדשות 13 הפרו את סעיפי ניגוד העניינים והפרת חיסיון עיתונאי

"ככל שניתן להבין, דבריה של גב' רודריגז אותם ביקשה שלא לצטט – לא צוטטו כאשר שאר הריאיון מכיל מידע פומבי המתייחס למדיניות האיחוד האירופי לגביו לא התבקש ולא הובטח חיסיון", כתב עו"ד סלע.

עוד ציין עו"ד סלע כי היועץ המשפטי של המועצה החליט להעביר את התלונה לבית-הדין לאתיקה כדי שזה ידון אך ורק בעניין ניגוד העניינים ולא בטענה להפרת סעיף החיסיון ודי בכך כדי למצוא שאין מקום להרשיע את יחזקאלי וחדשות 13 בסעיף זה.

בסופו של דבר ובדעת רוב נמצא כי יחזקאלי וחדשות 13 הפרו את סעיפי ניגוד העניינים והפרת חיסיון עיתונאי, פגעו באתיקה העיתונאית ובשל כך הוחלט "להזהיר את המשיבים לבל יישנו עבירות כאלה".

יחזקאלי מסר ל"העין השביעית" כי לא יוכל להגיב בשל חג הסוכות והפנה לדוברת חדשות 13, שמסרה: "אין תגובה".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.58MB)