תביעת דיבה בסך מיליון שקלים שהוגשה נגד "כלכליסט" ובכיריו הסתיימה ללא כל פיצוי. התובעים הסתפקו בהבהרה ש"כלכליסט" כלל אינו מחויב לפרסם, ואף הבהירו בעצמם במסגרת הפשרה כי אין להם טענה לעיתון שביצע את עבודתו.

לפני שנתיים, במאי 2019, הגישו עורכי-הדין עומרי פארוק וח'אלד חוסני זועבי, שכיהנו אז כמנכ"ל ויו"ר מחוז הצפון בלשכת עורכי-הדין בהתאמה, תביעה נגד העיתונאית ענת רואה, עיתון "כלכליסט", העורכת גלית חמי והמו"ל יואל אסתרון.

התובעים טענו, באמצעות עורכי-הדין בן סמואל ואמיר רוזנברג, כי בפני בית-המשפט מונח "מקרה קיצוני של כתבת ועיתון המסכימים לשמש כלי שרת בתקופת בחירות, לצורך פרסומים מופרכים, לא מבוססים שקריים ומכפישים, אך ורק לצורך השפעה על תוצאות הבחירות".

במוקד התביעה עמדה כתבה מאת רואה שפורסמה במאי 2019 תחת הכותרת "תלונה על מנכ"ל מחוז צפון: עשה לביתו עם מיליונים של לשכת עוה"ד". בכתב התביעה מפורט בהרחבה על הדיבה לכאורה שנכללה בכתבה זו כלפי פארוק, וכן נטען כי בקשת התגובה ופרסומה היו חלקיים ופגומים.

בנוסף טענו התובעים כי כתבה נפרדת מאת רואה, שפורסמה כמה שבועות קודם לכן תחת הכותרת "לשכת עורכי הדין במחוז הצפון: תלונה שהוגשה על מעילה במיליונים לא טופלה", הוציאה את דיבתו של זועבי בין היתר משום שצורפה לה תמונתו, אף שלדבריהם אינו קשור למקרה.

"הנתבעים פרסמו דברי לשון הרע, כוזבים ובזויים במיוחד, בכוונת מכוון ובזדון", נטען בתביעה. "הם גרמו, גורמים ועתידים לגרום נזקים חמורים ביותר לתובעים. [...] דווקא נוכח תפקידה היסודי של העיתונות, חמורה שבעתיים תופעה פסולה של גניבת דעת הציבור, שעה שהדיווח אינו נכון, ואינו מבוסס על אדני המציאות".

פארוק דרש פיצוי בסך 750 אלף שקלים ואילו זועבי ביקש 250 אלף שקלים. בנוסף דרשו השניים להורות ל"כלכליסט" להסיר את הפרסום ולפרסם תחת זאת "פרסום מתקן" שיהיה "בגודל ובהיקף התואמים את הפרסום של הנתבעים".

ב"כלכליסט" טענו להגנתם, בכתב הגנה תמציתי בן 9 עמודים בלבד שנכתב בידי עו"ד עומר-זיו אשכר, כי העיתון דיווח על התלונה שהוגשה ללשכת עורכי-הדין על החריגות בכספי המחוז הצפוני באופן נכון והוגן. תחילה דווח על התלונה ללא פרטים מזהים, ובהמשך דווח על ממצאי דו"ח מטעם רואה חשבון חיצוני שבדק את התלונה.

לפי כתב ההגנה, ב"כלכליסט" פעלו לאורך כל הדרך באופן ראוי, פרסמו דיווחים "נכונים, נאמנים לאמת" ש"יש בהם עניין ציבורי רב" ואשר חוסים תחת הגנת אמת בפרסום בחוק איסור לשון הרע. בנוסף טענו כי עומדת להם הגנת תום הלב וכי לנתבעים ממילא לא נגרם כל נזק.

"התביעה דנן אינה ראויה ואינה מכבדת את לשכת עורכי הדין ומי שמחזיקים בתפקידים בכירים מטעמה, בגוף שחורט על דגלו את טוהר המידות ועקרון השקיפת", נכתב בכתב ההגנה. ב"כלכליסט" גם הכחישו מכל וכל כי מאחורי הפרסומים עמד רצון לסייע פוליטית בכל צורה ליריביהם של התובעים בבחירות על ראשות המחוז.

השבוע (17.5) הודיעו הצדדים לשופט אמיר גל-לוקשינסקי כי בעקבות המלצתו הם הגיעו לפשרה.

בכל הקשור לכתבה הראשונה, שלא נקבה בשמם של המעורבים, הודיעו הצדדים כי "תמונתו של עו"ד זועבי צורפה מתוקף תפקידו כיו"ר מחוז צפון ועל מנת להבהיר כי התלונה הוגשה נגד בכיר שעובד תחתיו ולא נגדו. אין חולק כי התלונה הוגשה לוועד המרכזי ולעו"ד זועבי לא היה קשר לכך שהתלונה לא נבדקה".

בכל הקשור לכתבה השנייה, שנקבה בשמו של עו"ד פארוק, הודיעו הצדדים כי "מדובר בדיווח על תלונה שהוגשה ללשכת עורכי הדין בעניינו של עו"ד פארוק. אין חולק כי הבדיקה הראשונית של רו"ח פאל, לא קבעה ממצאים בעניינו של עו"ד פארוק".

מנגד התובעים הבהירו כי "אין להם טענות כלפי הנתבעים אשר ביצעו את עבודתם העיתונאית בדיווח אודות התלונה".

55387-05-19