רשות העתיקות, גוף סטטוטורי הממומן מכספי ציבור, ישלם לצלם ישראל ברדוגו 40 אלף שקלים בעקבות תביעת הפרת זכויות יוצרים.

ברדוגו, המרבה לתבוע גופים וכלי תקשורת שמפרים את זכויותיו, הגיש בחודש אפריל האחרון תביעה בסך 120 אלף שקלים נגד רשות העתיקות בגין פרסום שני תצלומי אוויר שצילם של הערים עכו ויפו. התצלומים, כך טען, פורסמו בלא היתר בחשבון היוטיוב של הרשות.

ברשות טענו להגנתם, באמצעות עורכי-הדין יחזקאל ריינהרץ ויאיר ציטרון, כי ברדוגו הוא "טרול זכויות יוצרים", שמגיש תביעות באופן סדרתי. לגופן של טענות ברדוגו השיבה הרשות, בין היתר, כי התצלומים הופיעו במסגרת סדרת הרצאות שהועלתה לחשבון היוטיוב שלהם, "כאשר את כל הצילומים והמקורות שאבו המרצים ממאגרים אקדמאיים ומאתרי אינטרנט אשר התמונות נשוא התביעה מצויות שם בבחינת כל דכפין ייתי ויאכל".

לאחרונה הודיעו הצדדים לבית-המשפט כי הגיעו להסדר פשרה במסגרת הליך גישור בפני עו"ד אבי בן-מאיר, ולפיו הרשות תשלם לברדוגו 40 אלף שקלים, ותשלם גם את הוצאות המגשר, וכך ההליך יגיע לקצו.

בית-המשפט נתן להסדר תוקף של פסק דין.

16200-04-21