"פגוש את העיתונות", 7.11.2020

• תודה, אליאב בטיטו וטל קירשהיימר