ynet, 23.9.2020

איתמר אייכנר ומורן אזולאי מדווחים ב-ynet על ישיבה של קבינט הקורונה, 23.9.2020

באתר ynet מינו את אשת התקשורת שירה מרגלית (או את הזמרת שנושאת את אותו שם) לתפקיד הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, ושלחו אותה לדבר בישיבה של קבינט הקורונה. בכלי תקשורת אחרים לא התבלבלו, ונקבו בשמה האמיתי של הכלכלנית: שירה גרינברג.