קביעתו של דובר צה"ל בתוך התגובה שמסר לראיון עימי ("המטה הקטן", 1.3.11), כאילו "השאלות שהועברו מטעמו ומטעם מר מרגלית הגיעו ערב יציאת ספרם, לאחר שכבר נערך ונחתם", רחוקה מהאמת.

להלן העובדות: בתאריך 17.1.11 הועברו כ-60 שאלות לדובר צה"ל, הרבה לפני שהספר נערך או נחתם. לראיה, תגובתו המלאה של דובר צה"ל (שלא כללה התייחסות עניינית כלשהי לשאלות עצמן), שהגיעה ב-25 בינואר, הוכנסה לספר במלואה. לאחר מכן ולנוכח כמה אירועים נוספים שהתרחשו לאחר המכתב הראשון, נשלח מכתב שני לדובר צה"ל. גם התשובה למכתב זה (שהגיעה ב-7 בפברואר 2011), אף שהיתה חלקית בלבד, הוכנסה לספר.

מכאן שברור כי הסיבה האמיתית שמנעה מדובר צה"ל לענות על שאלותינו לא היתה קשורה במועד, אלא נבעה מחוסר אפשרות אמיתית להתמודד עם השאלות.