"דה-מרקר", שער אחורי, 6.3.2020

"דה-מרקר", שער אחורי, 6.3.2020

• תודה, יונתן כיתאין