חדשות 12, 5.3.2020

חדשות 12, 5.3.2020

• תודה, יונתן כיתאין