"משרד החינוך פועל על מנת לאתרה בהקדם ולזמנה לבירור". הציוץ של רפי פרץ, שר החינוך ויושב ראש מפלגת הבית היהודי, ולשעבר הרב הצבאי הראשי; 24.11.19

"משרד החינוך פועל על מנת לאתרה בהקדם ולזמנה לבירור". הציוץ של רפי פרץ, שר החינוך ויושב ראש מפלגת הבית היהודי, ולשעבר הרב הצבאי הראשי; 24.11.19