בית משפט המחוזי בתל-אביב התיר למשטרה להוציא בדיעבד צווי חיפוש לחומר שנמצא בטלפונים ניידים של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת חקירת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר, הצפוי להעיד נגד נתניהו בפרשת "תיק 4000".

השופט אברהם הימן דחה את הערעור של מנהל קמפיין הליכוד עופר גולן; יועץ התקשורת של נתניהו יונתן אוריך; היועץ הפוליטי יוסי שלום והפרסומאי ישראל איינהורן - אך דחה את ביצוע פסק הדין, דהיינו היתר למשטרה לעיין בחומרים שתפשה, עד ל-1.12, וזאת כדי לתת שהות לארבעה, לבקשתם, לערער לבית המשפט העליון.

החקירה נסובה סביב אירוע מה-29 לאוגוסט, בעת מערכת הבחירות, כשסמוך של פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, "הגיע רכב הנושא מערכת כריזה, המשמיעה הקלטה חוזרת של קריאות שיחזור בו מעדותו כמו גם השמעת מילים בגנות התנהלותו". היועצים עתרו בטענה שלאחר שנעצרו נעשה במכשירי הטלפון הניידים שלהם חיפוש שלא כדין, ללא צו חיפוש.

בית משפט השלום הסכים שנפל פגם בהתנהלות המשטרה - לא הוצא צו, לא הוסברה לחשודים זכותם להתנגד לחיפוש, והחיפוש עצמו נעשה בלא תיחום מוגדר של החומר המבוקש - אולם פסק להוציא צו בדיעבד בשל קיומו של "חשד סביר בעוצמה גבוהה כי החשודים היו מעורבים בקשירת קשר לעבירה של הטרדת עד", משום שהמשטרה בבקשתה שבדיעבד הציעה חיפוש מדויק יותר ומשום ש"דחיית הבקשות להוצאת צווי חיפוש עלולה לפגוע בחקירה" והצו ממילא היה ניתן אם היה מתבקש מלכתחילה.

הערעור נשען בעיקרו על הטענה כי החיפוש נעשה אגב הפרת חוק בוטה ולכן אסור להכשיר אותו בדיעבד, בית המשפט המחוזי דחה אותו על קרביו וכרעיו וקבע כי פסק דינו של בית המשפט השלום יוותר על כנו.

ע"ח 16971-11-19

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 262KB)