החל מאפריל 2006 נדרשים כותבי פרילאנס ב"ניו-יורק טיימס" למלא שאלון על אודות קשרי העבודה, העסקים, ההשקעות, הצדקה והמשפחה שלהם. לבד מהדרישה להצהיר על כל אפשרות לניגוד עניינים, השאלון דורש לפרט גם מעורבות במחדלים עיתונאיים כלשהם.

היוזמה החלה על רקע "שורה של סקנדלים הנוגעים לאי-דיוק עיתונאי", נכתב ב"אדיטורז וובלוג". במזכר שנשלח בזמנו לחברי מערכת העיתון נכתב כי הצעד האמור ננקט בעקבות ממצאי ועדה שהוגשו שלוש שנים קודם לכן, שהמליצה כי העיתון יכיר טוב יותר את הפרילנסרים שלו (סיבת העיכוב ביישום ההמלצות: פיתוח כלים אלקטרוניים מתאימים).

בינואר 2007 התייחס נציג הציבור ("העורך הציבורי") של ה"ניו-יורק טיימס" לכשלים שהתגלו בשני מקרים ביכולת השאלון (שאותו אמורים הפרילנסרים לעדכן מעת לעת) למנוע ניגודי עניינים. ג'ף גרביס ("באז מאשין") וה"ניו-יורק אובזרבר" היו בין אלה שחשפו ב-2006 את השאלון (גרביס פירט את המניות בתיק ההשקעות שלו, ה"ניו-יורק אובזרבר" התלונן כי עורכי השאלון שכחו לשים נקודה בסוף המשפט הראשון).

הנה הוא לפניכם, שאלון הפרילנסרים של ה"ניו-יורק טיימס":

1. פרט בבקשה את שמות המעסיקים הנוכחיים האחרים שלך, במשרה מלאה או חלקית.

2. עבור אילו מעסיקים אחרים עבדת בשלוש השנים האחרונות?

3. איזה סוג של עבודה התנדבותית אתה מבצע באופן קבוע, אם בכלל, ועבור מי? (כלול בבקשה כל מעורבות ביחסי-ציבור, ייעוץ משפטי או חברות בוועדת ייעוץ)

4. האם אתה מבצע עבודה פוליטית או ממשלתית, בתשלום או בחינם? האם ביצעת עבודת לובי בגופים ממשלתיים?

5.  האם יש לך השקעות פיננסיות או קשרים פיננסיים שעלולים להגביל את יכולתך לסקר נושאים מסוימים ללא ניגוד עניינים, ואם כן, מה הם הנושאים?

6. אף שאיננו מפקחים על פעילויות של בני זוג, שותפים או קרובי משפחה מדרגה ראשונה של אלה הכותבים עבורנו, האם מעורבויות מקצועיות או אישיות כלשהן, או השקעות או קשרים פיננסיים כלשהם, הופכים נושאים מסוימים ללא מתאימים לכתיבה שלך עליהם, ואם כן, אילו נושאים?

7. האם השתתפת בנסיעות חינם, סיורים או סיורים עיתונאיים במהלך השנתיים האחרונות? האם קיבלת בחינם מוצרים משמעותיים או הנחות מאנשים שייתכן כי נסקר?

8.  האם משהו שאי-פעם כתבת גרר אחריו הערת-עורך בדפוס או תיקון בגלל שקר מכוון או פלגיאט, או היה עילה לתביעה משפטית המערבת האשמות בדבר פרסומים שקריים מכוונים? (אם כן, אנא ספק פרטים על אודות הפרסומים ומעורבותך במאמר או בכתבה. לגבי תביעה משפטית, אנא תאר את האופן שבו יושבה המחלוקת).