דובר צה"ל היוצא, תא"ל רונן מנליס, הודיע על אימוץ המלצותיה העיקריות של הוועדה שקראה להקים קבוצה חלופית לתא הכתבים הצבאיים, שתיבחר על-ידי צה"ל ותקבל גישה מיוחדת לתדריכים ומידע. ההחלטה, שפורסמה היום (3.9), התקבלה בעקבות עתירה לבג"ץ שהגישו אתר החדשות The Times of Israel והכתב הצבאי של האתר, יהודה ארי גרוס.

במשך עשרות שנים, חברי תא הכתבים הצבאיים נהנו מגישה אקסקלוסיבית למקורות מידע צה"ליים, לרבות תדרוכים, ימי עיון, סיורים ושיחות אוף-רקורד עם גורמים צבאיים. חברי תא הכתבים הם אלו שקבעו אילו עיתונאים יוכלו להצטרף לשורות התא – מצב שהעניק להם ולמעסיקיהם יתרון ניכר על כלי תקשורת חדשים שביקשו ליהנות גם כן מגישה מוגברת למידע ומקורות. בעתירה נטען כי מצב זה גורם לאפליה ולפגיעה כלכלית, ושיש לתקנו – וכך אכן המליצה הוועדה.

בראש הוועדה עמדה שופטת בית-המשפט העליון בדימוס איילה פרוקצ'יה, ולצדה ישבו האלוף (מיל') יוסי ביידץ, מפקד גלי-צה"ל לשעבר משה שלונסקי, ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר ועופר הראל, ששימש יועץ לשר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן.

לצד ההתחייבות להימנע מפרסום של מידע שיוגדר "רגיש" או "מאופל" ללא אישור צבאי, הכתבים הצבאיים יתחייבו שלא לחלוק את המידע עם עורכיהם ללא אישור מדובר צה"ל, וגם להגן על המידע שברשותו באמצעים שיפורטו על-ידי נציגי הדוברות הצבאית ומחלקת בטחון מידע

"דובר צה"ל מקבל את המלצתה המרכזית של הוועדה, שלפיה קבוצת הכתבים המסקרים ענייני צבא תכלול נציגים של אמצעי התקשורת המובילים בישראל, וכי הקבוצה תמנה כ-25 עיתונאים", כתב מנליס במכתבו. "באופן זה יישמרו מאפייניה של קבוצת כתבים כקהילת ידע מקצועית ומעמיקה, שעוסקת בביטחון כעיסוק בלעדי או מרכזי, תוך שמירה על מערכת יחסי האמון בין קהילת הכתבים המסקרים ענייני צבא למערך דובר צה"ל".

עם זאת, דובר צה"ל מציין כי החליט להכניס שינויים באופן שבו ייבחרו כלי התקשורת שנציגיהם ייכללו בקבוצת הכתבים החדשה. לפי דו"ח הוועדה, כדי לעמוד בקריטריונים יידרשו כלי התקשורת להחזיק מערכת עיתונאית עצמאית וגדולה, ולפרסם תוכן חדשותי על בסיס יומיומי ובתפוצה ארצית.

כיצד קובעים מהי מערכת עיתונאית "גדולה"? חברי הוועדה המליצו להסתמך על מספר העיתונאים בעלי תעודות לע"מ שמועסקים בה – דרישה שהוגדרה כאן כקריטריון בעייתי, שכן יש מערכות שלא נוהגות להנפיק תעודות לכל העיתונאים המועסקים בהן, אלא רק לאלו שנזקקים להן לשם עבודתם השוטפת. גם דובר צה"ל מצא פגם בהסתמכות בלעדית על קריטריון זה. "לאחר בחינה נמצא כי קריטריון מספר אוחזי תעודת לע"מ הוא אכן קריטריון חשוב, אך הוא לבדו אינו משקף באופן מלא את מידת ההשפעה והחשיפה של אמצעי התקשורת ואת היותו 'אמצעי תקשורת מוביל'", כתב מנליס.

"לאור זאת", הוסיף, "החליט דובר צה"ל שהכללת אמצעי תקשורת ברשימת אמצעי התקשורת המובילים לצורכי קבלת שירותים מדובר צה"ל תיקבע על בסיס שקלול קריטריון אוחזי תעודת לע"מ, בשילוב עם קריטריונים נוספים: נתוני המדרוג (רייטינג) והחשיפה, מספר העוקבים ברשתות החברתיות ודירוג השפעה של חברת יפעת. יובהר כי רשימת אמצעי התקשורת המובילים תיקבע הן בשים לב לשקלול הקריטריונים והן בשים לב לכל קריטריון בפני עצמו. זאת, על מנת להימנע ממצב שבו אמצעי תקשורת המוביל באופן מובהק באחד מן הקריטריונים לא ייכלל, בשל שקלול הקריטריונים, ברשימת אמצעי התקשורת המובילים".

צה"ל ישלוט על הרכב תא הכתבים החדש

ההסדר החדש צפוי להגביר את הגיוון בקבוצת הכתבים שזוכה לגישה מוגברת מדובר צה"ל – הישג שראוי לזקוף לזכותם של העותרים, The Times of Israel ויהודה ארי גרוס. ואולם, התנאים החדשים צפויים גם להגביר את כוחו הגדול ממילא של דובר צה"ל מול העיתונות. תא הכתבים הצבאיים, הגוף שיוחלף כשההמלצות ייכנסו לתוקף, היה התארגנות וולונטרית של עיתונאים – והעיתונאים הם אלו שהחליטו מי יימנה עם חבריו. בגוף החלופי שיוקם יחליט על כך צה"ל.

דובר צה"ל: "מאחר ששוק התקשורת הוא שוק דינאמי, המשתנה באופן תדיר ובמהירות, החליט דובר צה"ל לקיים הערכה מחודשת של הסוגיה בעוד שנתיים"

במכתבו מבהיר מנליס כי לדובר צה"ל תהיה אפשרות להוציא חבר מקבוצת הכתבים אם יתברר שהוא אינו עומד בתנאים או הפר את התחייבויותיו בפני הצבא – וגם מ"נימוקים מיוחדים" שטיבם לא פורט.

כמה מההתחייבויות מפורטות בטופס שמתבקשים כלי התקשורת למלא כדי לקבל נציג בקבוצת הכתבים. לצד ההתחייבות להימנע מפרסום של מידע שיוגדר "רגיש" או "מאופל" ללא אישור צבאי והתחייבות להעביר חומרים לאישור הצנזורה הצבאית, הכתבים גם נדרשים להתחייב שלא לחלוק את המידע עם עורכיהם ועמיתיהם ללא אישור מדובר צה"ל, וגם להגן על המידע שברשותם באמצעים שיפורטו על-ידי נציגי הדוברות הצבאית ומחלקת בטחון מידע.

הגורם הצבאי שצפוי ליישם את הרפורמה הוא דובר צה"ל הבא, תא"ל הדי זילברמן. תא"ל מנליס, דובר צה"ל היוצא, אמור היה לסיים את תפקידו זה מכבר – אך בשבוע שעבר דווח על הארכת כהונתו עד מועד שלא נמסר. העילה שניתנה היתה המתיחות הביטחונית. גם אם השינויים ייכנסו לתוקף כפי שתיכנן מנליס, לא מדובר בסוף פסוק. "מאחר ששוק התקשורת הוא שוק דינמי, המשתנה באופן תדיר ובמהירות, החליט דובר צה"ל לקיים הערכה מחודשת של הסוגיה בעוד שנתיים", ציין במכתבו.

* * *

לעיון במכתבו של רונן מנליס ובטופס שגופי התקשורת יידרשו למלא

להורדת הקובץ (PDF, 439KB)