דובר צה"ל דוחה את יישום המלצות הדו"ח שקרא להחלפת תא הכתבים הצבאיים בגוף שיהיה מגוון יותר, אך גם יוכפף חלקית למנגנון הצבאי. תא הכתבים זוכה מאנשי דובר צה"ל ליחס מיוחד שכולל תדרוכים, השתלמויות וחשיפה למידע מסווג בתנאי שלא יפורסם ללא אישור. במשך שנים ארוכות התנהל התא כמעין מועדון סגור שחבריו מחליטים את מי לצרף לשורותיו. אימוץ הדו"ח החדש אמור היה לשים קץ לנוהג זה, ולאפשר גם לכתבים נוספים לקבל גישה למידע ולמקורות הללו.

הוועדה שהכינה את הדו"ח, שבראשה עמדה שופטת בית-המשפט העליון בדימוס איילה פרוקצ'יה, הוקמה בשנה שעברה בעקבות עתירה לבג"ץ. מגישי העתירה, אתר The Times of Israel והכתב הצבאי יהודה ארי גרוס, דרשו מבג"ץ להורות על צירופם לתא הכתבים הצבאיים – בקשה שנענתה בשלילה על-ידי צה"ל, בטענה שתא הכתבים הוא גוף אוטונומי שזהות חבריו אינה נקבעת על-ידי הצבא.

עורך-הדין שייצג את צה"ל ואת משרד הביטחון בהליך, רועי שויקה מפרקליטות המדינה, טען בתחילה בפני בג"ץ כי "השתייכות לתא הכתבים אינה מקנה יחס מועדף לחברים בו בכל הקשור לתוכן המידע או למועד העברת המידע". מדו"ח הוועדה עלה כי הקביעה הזו אינה משקפת את המציאות.

רונן מנליס, דובר צה"ל הנוכחי, החליט לאמץ את המלצות הוועדה ולגבש מדיניות חדשה בהתבסס עליהן. גורם בדובר צה"ל ששוחח עם "העין השביעית" לאחר הגשת הדו"ח אמר כי מלאכת גיבוש המדיניות החדשה תסתיים עד 1 ביולי, אז אמור היה הצבא לעדכן את בג"ץ בנוגע לשינויים.

ואולם, לפני ימים אחדים ביקשו בדובר צה"ל לדחות את המועד בחודשיים ל-1 בספטמבר – בקשה שאושרה על-ידי השופט ניל הנדל. בשלב זה אמנם מדובר בדחייה טכנית בלבד, אך עלולות להיות לה השלכות לגבי יישום ההמלצות: בחודשים הקרובים אמור רונן מנליס לפנות את מקומו למחליפו המיועד, הדי זילברמן, אירוע שעלול לגרום לרפורמה הדוברותית ליפול בין הכיסאות.

בג"ץ 4348/18